રેડ એલર્ટ : 20, 21 અને 22 તારીખમાં ક્યાં વિસ્તારોમાં આગાહી? ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી – Heavy to very heavy rain forecast

WhatsApp Group Join Now
રેડ એલર્ટ : 20, 21 અને 22 તારીખમાં ક્યાં વિસ્તારોમાં આગાહી? ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી

આજે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ટોટલ સાત જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ, પોરબંદર, ભાવનગર અને વલસાડમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દેવભૂમિ દ્વારકા, અમરેલી, અમદાવાદ, ગીર સોમનાથ, ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, નવસારી, સુરત, તાપી અને ડાંગમાં ઓરેન્જ સાથે આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.

20,21 અને 22 તારીખમાં કયા કયા આગાહી 

20 જુલાઈએ કયાં આગાહી?

20 તારીખ ના રોજ ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. પોરબંદર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, જુનાગઢ, મહીસાગર, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ અને ડાંગમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે.

21 જુલાઈ એ કયાં આગાહી?

21 તારીખના રોજ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. મહેસાણા, ખેડા, મહીસાગર, અમરેલી અને ભાવનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે પાટણ, ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, બોટાદ અને વલસાડમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે.

22 જુલાઈ એ કયાં આગાહી?

22 તારીખના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર, મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે.

23 જુલાઈ એ કયાં આગાહી?

23 તારીખના રોજ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.

Heavy to very heavy rain forecast

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.