અડદના ભાવમાં તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

અડદનો ભાવ
અડદના ભાવ અડદનો ભાવ : રાજકોટમાં અડદના ભાવ 1450 થી 1917 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં ભાવ 1370 થી 1890 ...
Read more

કેસર કેરીની આવકમાં થયો ઘટાડો, જાણો આજના કેરીના ભાવ

today mango price
today mango price : ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે કેરીની આવકમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. સૌથી વધારે બોક્સ કેસર કેરીની આવક કાલે ...
Read more

જીરુંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના જીરુંના ભાવ

cumin price today
જીરુનાબજાર આજે ભાવ cumin price today : ગોંડલમાં જીરુના ભાવ 4000 થી 5651 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. જેતપુરમાં ભાવ 4500 ...
Read more

આજેે જીરુંમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

jiru price
જીરુના બજાર આજે ભાવ jiru price : રાજકોટમાં જીરુના ભાવ 4400 થી 5575 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. ગોંડલમાં ભાવ 3801 ...
Read more

કપાસમાંં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

today cotton rate
કપાસના બજાર ભાવ today cotton rate : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1437 થી 1480 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

એરંડામાં ભુકકા બોલવતી તેજી, જાણો આજના તમામ માર્કેટના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવ
એરંડાના બજાર ભાવ એરંડાના બજાર ભાવ : રાજકોટમાં આજના એરંડાના ભાવ 950 થી 1085 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં એરંડાના 800 ...
Read more

આજે જીરુંના ભાવમાં રૂ.150નો ઉછાળો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

jiru price rajkot
જીરુનાબજાર આજે ભાવ jiru price rajkot : રાજકોટમાં જીરુના ભાવ 4200 થી 5400 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. ગોંડલમાં ભાવ 4201 ...
Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

cotton price in gujarat
કપાસના બજાર ભાવ cotton price in gujarat : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1310 થી 1480 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ...
Read more
12365 Next