ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજન તમામ બજારોના ભાવ

ઘઉંંના ભાવ
ઘઉના બજાર ભાવ ઘઉંંના ભાવ : રાજકોટમાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 475 થી 555 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં ભાવ 470 ...
Read more

ઘઉંમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

ઘઉંની કિંમત 2024
ઘઉના બજાર ભાવ ઘઉંની કિંમત 2024 : રાજકોટમાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 492 થી 545 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં ભાવ ...
Read more

આજે ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, ઉચો ભાવ રૂ.900 બોલાયો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

ghau price
ghav price : રાજકોટમાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 478 થી 523 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં ભાવ 450 થી 581 ભાવ ...
Read more

આજે ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક રૂ.779 ભાવ, જાણો આજના ઘઉંના બજાર ભાવ

ઘઉં
ઘઉંં ના બજાર ભાવ ઘઉં : રાજકોટમાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 476 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં ભાવ 460 ...
Read more

આજે ઘઉમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના ઘઉના બજાર ભાવ

ઘઉં
ઘઉના બજાર ભાવ ઘઉં : સાવરકુંડલામાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 445 થી 537 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં ભાવ 400 થી ...
Read more

આજે ઘઉંના ભાવમાં રૂ.100નો ઉછાળો, જાણો આજના નવા બજાર ભાવ

Wheat price
ઘઉના બજાર ભાવ Wheat price : રાજકોટમાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 481 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં ભાવ 450 ...
Read more

આજે ઘઉમાં ભુકકા બોલવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

ઘઉં ભાવ
ઘઉના બજાર ભાવ ઘઉં ભાવ : ગોંડલમાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 460 થી 656 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં ભાવ 412 ...
Read more

આજે ઘઉંમાં ભુકકા બોલવતી તેજી, જાણો આજના ઘઉ ના બજાર ભાવ

ઘઉંના ભાવ
ઘઉંના ભાવ ઘઉંના ભાવ : રાજકોટમાં આજના ઘઉના બજાર ભાવ 478 થી 525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં ભાવ 450 થી ...
Read more
123 Next