કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

cotton price in gujarat
કપાસના બજાર ભાવ cotton price in gujarat : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1310 થી 1480 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ...
Read more

કપાસમાં તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

cotton price
cotton price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1576 થી 1600 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 952 થી 1525 રૂપીયા ...
Read more

આજે કપાસમાંં 20 થી 30નો સુઘારો, જાણો આજના કપાસના ભાવ

કપાસ
કપાસ : જકોટમાં કપાસના ભાવ 1300 થી 1547 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1020 થી 1517 રૂપીયા ભાવ ...
Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો કપાસના બજાર ભાાવ

cotton price
કપાસના બજાર ભાવ cotton price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1300 થી 1561 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 995 ...
Read more

કપાસમાં તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

cotton price today
કપાસના બજાર ભાવ cotton price today : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1270 થી 1595 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. જસદણમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

આજે કપાસમાં ફુલ તેજી, રૂ.1700ની સપાટીને પાર, જાણો આજના ભાવ

cotton price
કપાસના બજાર ભાવ cotton price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1400 થી 1600 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1025 ...
Read more

કપાસમાંં તેજી યથાવત, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

cotton price
કપાસના બજાર ભાવ cotton price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1300 થી 1599 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1038 ...
Read more

એપ્રિલ મહિનામાં કપાસનો ભાવ 2000ની સપાટીએ પહોંચશે?

કપાસ વાયદા
કપાસ વાયદા : કપાસ બજાર થાક ખાતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. કોટન માર્કેટની આધારભૂત વિગતો મુજબ ગત વર્ષે આ ...
Read more
123 Next