આજે 14 જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી

today heavy rain forecast
today heavy rain forecast : આજે નવ તારીખ ના રોજ ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ...
Read more