આજે કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

કપાસ ભાવ
કપાસ ભાવ : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1375 થી 1550 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 990 થી 1515 રૂપીયા ...
Read more

કપાસમાં આગ ઉગળતી તેજી, જાણો આજના કપાસના ભાવ

કપાસ
કપાસના બજાર ભાવ કપાસ : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1300 થી 1612 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1000 થી ...
Read more

માર્કેટો ખુલતાની સાથે કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના ભાવ

આજના કપાસના ભાવ
કપાસના બજાર ભાવ આજના કપાસના ભાવ : જેતપુરમાં કપાસના ભાવ 1200 થી 1401 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. રાજુલામાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

today kapas price
કપાસના બજાર ભાવ today kapas price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1400 થી 1600 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસના વયદામાં તેજી, શું 2000ની સપાટીએ પોગશે? જાણો આજના બજાર ભાવ

kapas price
ક૫ાસના ભાવ 2000ની સપાટીએ પોગશે? kapas price : આ આગોતરા અંદાજ મુજબ, માર્ચ, એપ્રિલ અને મે 2024માં ભારતીય કપાસના ભાવ ...
Read more

આજે કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના કપાસના ભાવ

today kapas price
કપાસના બજાર ભાવ today kapas price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1450 થી 1629 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેેક રૂ.1700ની સપાટીએ, જાણો આજે શું રહયા કપાસના ભાવ

cotton price in gujarat
કપાસના બજાર ભાવ cotton price in gujarat : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1475 થી 1640 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ...
Read more

કપાસમાંં સતત તેજી, રેકોર્ડ ભાવ રૂ.1701 નોંઘાયો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

today cotton price
કપાસના બજાર ભાવ today cotton price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1475 થી 1640 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more
1236 Next