આજે સોનું ખરીદવાની સારી તક, 3800નો ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today 22 carat : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,775 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -35નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -280નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,750 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -350નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,77,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

Gold rate Today whatsapp group

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -38નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -304નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -380નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,30,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનામાં કડાકો, એકસાથે રૂ.300નો વઘારો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today 22 carat : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,725 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -29નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -232નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,250 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -290નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,72,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -2,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવમાં આજે કડાકો, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

gold rate today 22 carat

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,775રૂ. 5,810રૂ. -35
8 ગ્રામરૂ. 46,200રૂ. 46,480રૂ. -280
10 ગ્રામરૂ. 57,750રૂ. 58,100રૂ. -350
100 ગ્રામરૂ. 5,77,500રૂ. 5,81,000રૂ. -3,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,300રૂ. 6,338રૂ. -38
8 ગ્રામરૂ. 50,400રૂ. 50,704રૂ. -304
10 ગ્રામરૂ. 63,000રૂ. 63,380રૂ. -380
100 ગ્રામરૂ. 6,30,000રૂ. 6,33,800રૂ. -3,800

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,725રૂ. 4,754રૂ. -29
8 ગ્રામરૂ. 37,800રૂ. 38,032રૂ. -232
10 ગ્રામરૂ. 47,250રૂ. 47,540રૂ. -290
100 ગ્રામરૂ. 4,72,500રૂ. 4,75,400રૂ. -2,900

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Jan 17, 2024રૂ. 5,775 ( -35 )રૂ. 6,300 ( -38 )
Jan 16, 2024રૂ. 5,810 ( -10 )રૂ. 6,338 ( -11 )
Jan 15, 2024રૂ. 5,820 ( 15 )રૂ. 6,349 ( 17 )
Jan 14, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,332 ( 0 )
Jan 13, 2024રૂ. 5,805 ( 30 )રૂ. 6,332 ( 32 )
Jan 12, 2024રૂ. 5,775 ( 10 )રૂ. 6,300 ( 12 )
Jan 11, 2024રૂ. 5,765 ( -10 )રૂ. 6,288 ( -12 )
Jan 10, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Jan 9, 2024રૂ. 5,775 ( -10 )રૂ. 6,300 ( -10 )
Jan 8, 2024રૂ. 5,785 ( -20 )રૂ. 6,310 ( -22 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો

FAQs

સોનાનું હૉલમાર્કિંગ શું છે?

કિંમતી ધાતુની (જેમકે સોનુ) વસ્તુઓમાં કિંમતી ધાતુઓની પ્રમાણસર રચનાને માપવા અને દસ્તાવેજ કરવાની તકનીકને હૉલમાર્કિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં BIS (Bureau of Indian Standards) એમ્બ્લમ, ધાતુની શુદ્ધતા અને વિશેષ Hallmark Unique Identification (HUID) નંબર જેવા પ્રૉડક્ટ પર ચોક્કસ માર્ક્સ લાગુ કરવાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

17 તારીખનો સોનાનો ભાવ

૨૨ કેરેટ 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -280નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

૨૨ કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,750 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -350નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment