22-24 કેરેટ સોનાના ભાવ, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today anjar : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,780 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -5નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 46,240 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -40નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 57,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,78,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

Gold rate Today whatsapp group

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today anjar : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,305 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -5નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 50,440 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -40નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 63,050 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,30,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવમાં આજે કડાકો, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

સોનુ ખરીદવા માટે છે સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,729 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -4નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 37,832 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -32નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 47,290 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -40નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,72,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate today anjar

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ₹ 5,780₹ 5,785₹ -5
8 ગ્રામ₹ 46,240₹ 46,280₹ -40
10 ગ્રામ₹ 57,800₹ 57,850₹ -50
100 ગ્રામ₹ 5,78,000₹ 5,78,500₹ -500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ₹ 6,305₹ 6,310₹ -5
8 ગ્રામ₹ 50,440₹ 50,480₹ -40
10 ગ્રામ₹ 63,050₹ 63,100₹ -50
100 ગ્રામ₹ 6,30,500₹ 6,31,000₹ -500

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ₹ 4,729₹ 4,733₹ -4
8 ગ્રામ₹ 37,832₹ 37,864₹ -32
10 ગ્રામ₹ 47,290₹ 47,330₹ -40
100 ગ્રામ₹ 4,72,900₹ 4,73,300₹ -400

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Jan 24, 2024₹ 5,780 ( -5 )₹ 6,305 ( -5 )
Jan 23, 2024₹ 5,785 ( 0 )₹ 6,310 ( 0 )
Jan 22, 2024₹ 5,785 ( 0 )₹ 6,310 ( 0 )
Jan 21, 2024₹ 5,785 ( 0 )₹ 6,310 ( 0 )
Jan 20, 2024₹ 5,785 ( 10 )₹ 6,310 ( 10 )
Jan 19, 2024₹ 5,775 ( 30 )₹ 6,300 ( 33 )
Jan 18, 2024₹ 5,745 ( -30 )₹ 6,267 ( -33 )
Jan 17, 2024₹ 5,775 ( -35 )₹ 6,300 ( -38 )
Jan 16, 2024₹ 5,810 ( -10 )₹ 6,338 ( -11 )
Jan 15, 2024₹ 5,820 ( 15 )₹ 6,349 ( 17 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment