22 કેરેટ સોનામાં 1000નો ભારે ઉછાળો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today surat 18 carat

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,785 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,280 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,850 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,78,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

Gold rate Today whatsapp group

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,310 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,480 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,31,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનામાં કડાકો, એકસાથે રૂ.300નો વઘારો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

gold rate today surat 18 carat

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today surat 18 carat : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,733 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,864 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 64નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,330 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,73,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે જ સોનુ ખરીદો, સોનામાં 6000નો ભારે ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

gold rate today surat 18 carat

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,785રૂ. 5,775રૂ. 10
8 ગ્રામરૂ. 46,280રૂ. 46,200રૂ. 80
10 ગ્રામરૂ. 57,850રૂ. 57,750રૂ. 100
100 ગ્રામરૂ. 5,78,500રૂ. 5,77,500રૂ. 1,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,310રૂ. 6,300રૂ. 10
8 ગ્રામરૂ. 50,480રૂ. 50,400રૂ. 80
10 ગ્રામરૂ. 63,100રૂ. 63,000રૂ. 100
100 ગ્રામરૂ. 6,31,000રૂ. 6,30,000રૂ. 1,000

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,733રૂ. 4,725રૂ. 8
8 ગ્રામરૂ. 37,864રૂ. 37,800રૂ. 64
10 ગ્રામરૂ. 47,330રૂ. 47,250રૂ. 80
100 ગ્રામરૂ. 4,73,300રૂ. 4,72,500રૂ. 800

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Jan 20, 2024રૂ. 5,785 ( 10 )રૂ. 6,310 ( 10 )
Jan 19, 2024રૂ. 5,775 ( 30 )રૂ. 6,300 ( 33 )
Jan 18, 2024રૂ. 5,745 ( -30 )રૂ. 6,267 ( -33 )
Jan 17, 2024રૂ. 5,775 ( -35 )રૂ. 6,300 ( -38 )
Jan 16, 2024રૂ. 5,810 ( -10 )રૂ. 6,338 ( -11 )
Jan 15, 2024રૂ. 5,820 ( 15 )રૂ. 6,349 ( 17 )
Jan 14, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,332 ( 0 )
Jan 13, 2024રૂ. 5,805 ( 30 )રૂ. 6,332 ( 32 )
Jan 12, 2024રૂ. 5,775 ( 10 )રૂ. 6,300 ( 12 )
Jan 11, 2024રૂ. 5,765 ( -10 )રૂ. 6,288 ( -12 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment