સોનાના ભાવમાં રૂ. 100નો ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,765 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,120 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,76,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

Gold rate Today whatsapp group

સોનુ ખરીદવા માટે છે સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,288 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -12નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,304 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -96નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 62,880 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -120નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,28,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવમાં આજે કડાકો, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો (gold rate today) ભાવ રૂ. 4,717 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,736 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -64નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,170 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,71,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ ૨૨ કેરેટ આજે ૨૨ કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ રૂ. 5,765 રૂ. 5,775 રૂ. -10
8 ગ્રામ રૂ. 46,120 રૂ. 46,200 રૂ. -80
10 ગ્રામ રૂ. 57,650 રૂ. 57,750 રૂ. -100
100 ગ્રામ રૂ. 5,76,500 રૂ. 5,77,500 રૂ. -1,000

 

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 18 કેરેટ આજે 18 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ રૂ. 4,717 રૂ. 4,725 રૂ. -8
8 ગ્રામ રૂ. 37,736 રૂ. 37,800 રૂ. -64
10 ગ્રામ રૂ. 47,170 રૂ. 47,250 રૂ. -80
100 ગ્રામ રૂ. 4,71,700 રૂ. 4,72,500 રૂ. -800

 

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ 22 કેરેટ 24 કેરેટ
Jan 11, 2024 રૂ. 5,765 ( -10 ) રૂ. 6,288 ( -12 )
Jan 10, 2024 રૂ. 5,775 ( 0 ) રૂ. 6,300 ( 0 )
Jan 9, 2024 રૂ. 5,775 ( -10 ) રૂ. 6,300 ( -10 )
Jan 8, 2024 રૂ. 5,785 ( -20 ) રૂ. 6,310 ( -22 )
Jan 7, 2024 રૂ. 5,805 ( 0 ) રૂ. 6,332 ( 0 )
Jan 6, 2024 રૂ. 5,805 ( 0 ) રૂ. 6,332 ( 2 )
Jan 5, 2024 રૂ. 5,805 ( -10 ) રૂ. 6,330 ( -13 )
Jan 4, 2024 રૂ. 5,815 ( -40 ) રૂ. 6,343 ( -44 )
Jan 3, 2024 રૂ. 5,855 ( -25 ) રૂ. 6,387 ( -27 )
Jan 2, 2024 રૂ. 5,880 ( 20 ) રૂ. 6,414 ( 22 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ નાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ અહિં કલીક કરો
હોમ પેજ અહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ અહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરો અહિં કલીક કરો

FAQs

આજના સોનાના ભાવ શું છે

૨૨ કેરેટ 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,765 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો. દદરરોજના સોના ચાંદીસના ભાવ જાણવા “Khedutsamachar.in” ૫ર તમને જાણવા મળી જાશે. જો Whatsapp માં મેળવવા માટે Khedutsamachar.in વેબસાઇટ પર જઇ Whatsapp Group જોઇન કરો.

મિસ્ડ કોલથી સોનાના ભાવ જાણવાના નંબર શુ છે?

૮૯૫૫૬૬૪૪૩૩ આ નંબર પર કલીક કરી તમે ભાવ જાણી શકો છો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment