18 થી 21 જુલાઈમાં અતિભારે આગાહી, મેઘરાજાની ઘમાકેદાર બેટીંગ માટે તૈયાર

WhatsApp Group Join Now

18 થી 21 જુલાઈમાં અતિભારે આગાહી, મેઘરાજાની ઘમાકેદાર બેટીંગ માટે તૈયાર, Heavy forecast from 18 to 21 July

આજે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી

આજે પણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આજે વલસાડ, સુરત, નવસારી, નર્મદા, વડોદરા, તાપી, ડાંગ, છોટાઉદેપુર, , આણંદ, અમદાવાદ, ભાવનગર, દાહોદ, પંચમહાલ, ખેડાઅમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી, મહીસાગર, સાબરકાંઠા, દ્વારકા, ગાંધીનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, કચ્છ, મોરબી અને જામનગરમાં વરસાદની આગાહી છે.

આ પણ વાચો: આજે ક્યાં ક્યાં વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી, તારીખ 17/07/2023

18 થી 21 જુલાઈમાં અતિભારે આગાહી

18 જુલાઈએ આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 18 જુલાઈએ ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી, મહીસાગર, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, રાજકોટ, અમદાવાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, સાબરકાંઠા, પાટણ, પોરબંદર, કચ્છ, બનાસકાંઠા, વલસાડ, ગાંધીનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, તાપી, ડાંગ, સુરત, નવસારી, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, પંચમહાલ, ખેડા, આણંદ, મોરબી અને જામનગરમાં વરસાદની આગાહી છે.

19 જુલાઈએ આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી

આ ઉપરાંત 19 જુલાઈએ બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, કચ્છ, નવસારી, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ,બનાસકાંઠા, સારબકાંઠા, પાટણ, મોરબી, જામનગર, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, સુરત, પંચમહાલ, ખેડામાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. આ ઉપરાંત આણંદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમદાવાદ, અરવલ્લી, મહેસાણા, મહીસાગર, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગરમાં પણ 19 જુલાઈએ વરસાદની શક્યતા છે તેવું હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

20 જુલાઈએ આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી

20 જુલાઈએ વલસાડ, તાપી, ડાંગ, સુરત, નવસારી, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, અમદાવાદ, અરવલ્લી, મહીસાગર, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ, ખેડા, આણંદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, બોટાદમાં વરસાદની આગાહી છે. સાથે જ સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મોરબી, જામનગરમાં વરસાદ આશંકા છે.

21 જુલાઈએ આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી

21 જુલાઈએ મહીસાગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર,  સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, કચ્છ, બનાસકાંઠા, સારબકાંઠા, સુરત, નવસારી, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પાટણ, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, દાહોદ, પંચમહાલ, અમદાવાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ખેડા, આણંદ, ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી, મોરબી, જામનગરમાં વરસાદની આગાહી છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.