આજે કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

કપાસના બજાર ભાવ – kapas no bhav

kapas no bhav :  જસદણ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1415 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1516 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1391 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1331 થી 1458 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1515 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાબરા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1370 થી 1525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાંકાનેર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબી માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1532 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હળવદ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1551 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તળાજા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધોરાજી માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1411 થી 1481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિછીયા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1430 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

આજે કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ

લાલપુર, ખંભાળીયા

kapas no bhav : લાલપુર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1391 થી 1491 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ખંભાળીયા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1472 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધ્રોલ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1210 થી 1496 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

દશાડાપાટડી માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1410 થી 1448 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પાલીતાણા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1365 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધનસૂરા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ડોળાસા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગઢડા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1380 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઢસા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1385 થી 1475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધંધુકા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1390 થી 1485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વીરમગામ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1267 થી 1451 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાખાણી માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1392 થી 1453 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

કપાસના બજાર ભાવ (31/08/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 1225 1550
અમરેલી 990 1518
જસદણ 1250 1510
મહુવા 1300 1415
ગોંડલ 1000 1516
જામજોધપુર 1391 1511
ભાવનગર 1331 1458
જામનગર 1200 1515
બાબરા 1370 1525
વાંકાનેર 1300 1500
મોરબી 1250 1532
હળવદ 1250 1551
તળાજા 1350 1465
ધોરાજી 1411 1481
વિછીયા 1350 1430
લાલપુર 1391 1491
ખંભાળીયા 1400 1472
ધ્રોલ 1210 1496
દશાડાપાટડી 1410 1448
પાલીતાણા 1300 1365
ધનસૂરા 1200 1400
ડોળાસા 1250 1470
ગઢડા 1380 1500
ઢસા 1385 1475
ધંધુકા 1390 1485
વીરમગામ 1267 1451
લાખાણી 1392 1453
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment