આજે કપાસમાં તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

kapas price
કપાસના બજાર ભાવ kapas price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1415 થી 1560 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 942 ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

કપાસ ભાવ
કપાસના બજાર ભાવ કપાસ ભાવ : અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 980 થી 1580 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. સાવરકુંડલામાં કપાસના ભાવ 1351 ...
Read more

આજે કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

kapas price
કપાસના બજાર ભાવ kapas price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1400 થી 1600 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 990 ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

today kapas price
કપાસના બજાર ભાવ today kapas price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1400 થી 1600 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસમાં રૂ.100નો ઉછાળો, ફુલ તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

today cotton price
કપાસના બજાર ભાવ today cotton price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1450 થી 1610 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસના વયદામાં તેજી, શું 2000ની સપાટીએ પોગશે? જાણો આજના બજાર ભાવ

kapas price
ક૫ાસના ભાવ 2000ની સપાટીએ પોગશે? kapas price : આ આગોતરા અંદાજ મુજબ, માર્ચ, એપ્રિલ અને મે 2024માં ભારતીય કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસમાં તેજી, તમામ યાર્ડમાં ભાવ 1600ને પાર, જાણો આજના કપાસના ભાવ

કપાસમાં તેજી
કપાસના બજાર ભાવ કપાસમાં તેજી : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1450 થી 1650 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1004 ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેેક રૂ.1700ની સપાટીએ, જાણો આજે શું રહયા કપાસના ભાવ

cotton price in gujarat
કપાસના બજાર ભાવ cotton price in gujarat : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1475 થી 1640 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ...
Read more
1235 Next