10 ગ્રામ સોનામાં રૂ.1000નું ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold and silver prices : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,735 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,880 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,350 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,73,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનાના ભાવ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold and silver prices : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,347 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -109નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,776 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -872નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,470 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,090નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,34,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં ભારે કડાકો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 92.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3.30નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 740 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -26.40નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 925 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -33નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 9,250 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -330નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 92,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold and silver prices

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (23/05/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,735રૂ. 6,835રૂ. -100
8 ગ્રામરૂ. 53,880રૂ. 54,680રૂ. -800
10 ગ્રામરૂ. 67,350રૂ. 68,350રૂ. -1,000
100 ગ્રામરૂ. 6,73,500રૂ. 6,83,500રૂ. -10,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (23/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,347રૂ. 7,456રૂ. -109
8 ગ્રામરૂ. 58,776રૂ. 59,648રૂ. -872
10 ગ્રામરૂ. 73,470રૂ. 74,560રૂ. -1,090
100 ગ્રામરૂ. 7,34,700રૂ. 7,45,600રૂ. -10,900

આજે ચાંદીના ભાવ (23/05/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 92.50રૂ. 95.80રૂ. -3.30
8 ગ્રામરૂ. 740રૂ. 766.40રૂ. -26.40
10 ગ્રામરૂ. 925રૂ. 958રૂ. -33
100 ગ્રામરૂ. 9,250રૂ. 9,580રૂ. -330

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
May 23, 2024રૂ. 6,735 ( -100 )રૂ. 7,347 ( -109 )
May 22, 2024રૂ. 6,835 ( 0 )રૂ. 7,456 ( 0 )
May 21, 2024રૂ. 6,835 ( -60 )રૂ. 7,456 ( -65 )
May 20, 2024રૂ. 6,895 ( 50 )રૂ. 7,521 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,845 ( 0 )રૂ. 7,467 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,845 ( 80 )રૂ. 7,467 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,765 ( -25 )રૂ. 7,380 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,790 ( 70 )રૂ. 7,407 ( 77 )
May 15, 2024રૂ. 6,720 ( 40 )રૂ. 7,330 ( 43 )
May 14, 2024રૂ. 6,680 ( -40 )રૂ. 7,287 ( -41 )

gold and silver prices

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,470 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,090નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment