સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વઘારો, જાણો આજના 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

24 carat gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,065 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 25નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,520 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 250નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,06,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનામાં 4,200 રૂપીયાનો રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજે 22/24 કેરટના રેટ શુ રહયા?

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,616 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 27નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,928 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 216નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, સોનું ખરીદવાની આ છે સારી તક, જણો આજના રેટ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 270નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,61,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

24 carat gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,962 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 20નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,696 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 160નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : હજુ છે 22/24 કેરેેટ સોનું ખરીદવાની સારી તક, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,620 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,96,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

24 carat gold price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,065રૂ. 6,040રૂ. 25
8 ગ્રામરૂ. 48,520રૂ. 48,320રૂ. 200
10 ગ્રામરૂ. 60,650રૂ. 60,400રૂ. 250
100 ગ્રામરૂ. 6,06,500રૂ. 6,04,000રૂ. 2,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,616રૂ. 6,589રૂ. 27
8 ગ્રામરૂ. 52,928રૂ. 52,712રૂ. 216
10 ગ્રામરૂ. 66,160રૂ. 65,890રૂ. 270
100 ગ્રામરૂ. 6,61,600રૂ. 6,58,900રૂ. 2,700

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,962રૂ. 4,942રૂ. 20
8 ગ્રામરૂ. 39,696રૂ. 39,536રૂ. 160
10 ગ્રામરૂ. 49,620રૂ. 49,420રૂ. 200
100 ગ્રામરૂ. 4,96,200રૂ. 4,94,200રૂ. 2,000

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 14, 2024રૂ. 6,065 ( 25 )રૂ. 6,616 ( 27 )
Mar 13, 2024રૂ. 6,040 ( -39 )રૂ. 6,589 ( -42 )
Mar 12, 2024રૂ. 6,079 ( -1 )રૂ. 6,631 ( -1 )
Mar 11, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 10, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 9, 2024રૂ. 6,080 ( 50 )રૂ. 6,632 ( 54 )
Mar 8, 2024રૂ. 6,030 ( 15 )રૂ. 6,578 ( 17 )
Mar 7, 2024રૂ. 6,015 ( 40 )રૂ. 6,561 ( 43 )
Mar 6, 2024રૂ. 5,975 ( 25 )રૂ. 6,518 ( 28 )
Mar 5, 2024રૂ. 5,950 ( 70 )રૂ. 6,490 ( 76 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ શુ રહયા?

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,616 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે (gold price) રૂ. 27નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,928 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 216નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment