આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 1080 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 470 થી 480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉંના આજના ભાવ રૂપીયા 470 થી 612 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના ભાવ રૂપીયા 1010 થી 1930 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના ભાવ રૂપીયા 1370 થી 1900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળીના આજના ભાવ રૂપીયા 400 થી 3000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના ભાવ રૂપીયા 1078 થી 1230 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના ભાવ રૂપીયા 2000 થી 2390 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જીણીના આજના ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1455 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1355 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

આજે ડુગળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ બોલાયો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

ઘઉંની ખેતીથી ખેડૂતોને થશે ફાયદો, આ જાતોની ખેતી કરવાથી વધુ ઉપજ મળશે, જાણો કેવી રીતે કરવું

તલના આજના ભાવ રૂપીયા 2400 થી 3150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના ભાવ રૂપીયા 811 થી 1016 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના ભાવ રૂપીયા 1200 થી 3350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 7-12-2023
20kg
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1200 1480
જુવાર 500 1080
બાજરો 470 480
ઘઉં 470 612
મગ 1010 1930
અડદ 1370 1900
ચોળી 400 3000
ચણા 1078 1230
ચણા સફેદ 2000 2390
મગફળી જીણી 1200 1455
મગફળી જાડી 1100 1355
એરંડા 1000 1200
તલ 2400 3150
રાયડો 811 1016
લસણ 1200 3350
અજમો 2215 4515
ધાણા 850 1625
ધાણી
મરચા સૂકા 1730 3745
ડુંગળી સૂકી 150 810
સોયાબીન 830 950
વટાણા 280 710

ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના ભાવ રૂપીયા 510 થી 606 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના ભાવ રૂપીયા 520 થી 682 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના ભાવ રૂપીયા 1001 થી 1516 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જીણીના આજના ભાવ રૂપીયા 901 થી 1386 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 951 થી 1411 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શીંગ ફાડાના આજના ભાવ રૂપીયા 900 થી 1681 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના ભાવ રૂપીયા 976 થી 1141 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 3261 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના ભાવ રૂપીયા 6501 થી 7801 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણાના આજના ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1581 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1671 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1401 થી 5001 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લસણના આજના ભાવ રૂપીયા 2001 થી 3731 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ડુંગળીના આજના ભાવ રૂપીયા 81 થી 711 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ડુંગળી સફેદના આજના ભાવ રૂપીયા 131 થી 651 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 7-12-2023
20kg
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 510 606
ઘઉં ટુકડા 520 682
કપાસ 1001 1516
મગફળી જીણી 901 1386
મગફળી જાડી 951 1411
શીંગ ફાડા 900 1681
એરંડા 976 1141
તલ 2000 3261
જીરૂ 6501 7,801
ધાણા 1000 1581
ધાણી 1100 1671
મરચા 1401 5001
લસણ 2001 3731
ડુંગળી 81 711
ડુંગળી સફેદ 131 651
બાજરો 381 511
જુવાર 961 1221
મકાઈ 451 451
મગ 600 1851
ચણા 1000 1171
વાલ 2351 4151
અડદ 1001 1881
ચોળા/ચોળી 1341 3031
મઠ 1181 1251
તુવેર 1101 2231
સોયાબીન 816 936
રાઈ 1301 1331
મેથી 631 1281
ગોગળી 871 1221
સુરજમુખી 621 621
વટાણા 1371 1371
ચણા સફેદ 1326 2576

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1410 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના ભાવ રૂપીયા 500 થી 571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના ભાવ રૂપીયા 510 થી 610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરોના આજના ભાવ રૂપીયા 380 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના ભાવ રૂપીયા 500 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1145 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના ભાવ રૂપીયા 1500 થી 1904 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના ભાવ રૂપીયા 1800 થી 2190 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1308 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના ભાવ રૂપીયા 1030 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગફાડાના આજના ભાવ રૂપીયા 1090 થી 1501 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1149 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના ભાવ રૂપીયા 2800 થી 3170 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1562 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણા જાડાના આજના ભાવ રૂપીયા 1520 થી 1520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 7-12-2023
20kg
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1250 1410
ઘઉં 500 571
ઘઉં ટુકડા 510 610
બાજરો 380 490
જુવાર 500 570
ચણા 1000 1145
અડદ 1500 1904
તુવેર 1800 2190
મગફળી જીણી 1050 1308
મગફળી જાડી 1030 1400
સીંગફાડા 1090 1501
એરંડા 1050 1149
તલ 2800 3170
ધાણા 1100 1562
સીંગદાણા જાડા 1520 1520
સોયાબીન 900 1051

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment