Tar Fencing Yojana 2023 | તાર ફેન્‍સીંગ યોજના શું છે? શું લાભ આપવામાં આવે છે? અરજી કેવી રીતે કરવી?

WhatsApp Group Join Now

  Tar Fencing Yojana 2023

આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોની કૃષિ પેદાશોને જંગલી પ્રાણીઓ અને ઢોરની હાનિકારક અસરોથી બચાવવાના માટે યોજના બનાવેલ છે. ગુજરાત સરકારના કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા તાર ફેન્સીંગ યોજના ૨૦૨૩ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. તાર ફેન્‍સીંગ યોજના જે 2005 માં તેની શરૂઆત પછી નોંધપાત્ર ફેરફારોમાંથી પસાર થઈ છે. તેનો હેતુ તેની અસરકારકતા વધારવા અને વધુ ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે તેની પહોંચ વિસ્તારવાનો છે. ખેડૂતોની આવક વધારવાના લક્ષ્‍યાંક સાથે ગુજરાત સરકાર આ લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે સક્રિયપણે સામેલ છે.

ખેડૂતો હવે 5 હેકટર જમીનના બદલે હવે 2 હેકટર વિસ્તાર માટે પણ કંટાળા તાર ફેનસિંગ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે. પહેલા ઓછામાં ઓછા 5 હેકટર વિસ્તારમા કંટાળા તાર ફેનસિંગ માટેની મજૂરી મળતી હતી. આ યોજનમાં ફેરફાર બાદ હવે મહત્તમ બે હેકટર વિસ્તાર માટે પણ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે. સીમાંત અને નાના ખેડૂતોને ધ્યાને રાખીને યોજનાની હેકટર મર્યાદા ઓછી કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાચો :

PM Vishwakarma Yojana 2023 : આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે, જરૂરી દસ્તાવેજો, જાણો સં૫ુુર્ણ માહિતી

વ્હાલી દીકરી યોજના 2023 | Vahali Dikri Yojana 2023

Important Point

યોજનાનું નામ
Tar Fencing Yojana
આર્ટીકલની ભાષા
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો ઉદ્દેશ
ખેડૂતોને સબસીડી દ્વારા જમીનના ફરતે પાક રક્ષણ હેતુ ફેન્‍સીંગ તાર સહાય
લાભાર્થી
ગુજરાતના ખેડૂતો
સહાયની રકમ
આ અગાઉ 5 હેકટર જમીનમાં લાભ મળતો હતો, હવે માત્ર 2 હેકટર જમીન વિસ્તાર માટે પણ કંટાળા તાર ફેનસિંગ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે. – જમીનના કલસ્ટર અનુસાર લાભાર્થીઓના જૂથની અરજીઓ અંગેરનીંગ મીટર દીઠ રૂપિયા 200/- સહાય મળશે.- ખરેખર થનાર ખર્ચના 50% બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મંજુર થશે.
માન્ય વેબસાઈટ
https://ikhedut.gujarat.gov.in/

તાર ફેન્સીંગ યોજનાના ફાયદા (Benefits)

આ યોજના હેઠળ અગાઉ 5 હેકટર જમીનમાં લાભ મળતો હતો, હવે માત્ર 2 હેકટર જમીન વિસ્તાર માટે પણ કંટાળા તાર ફેનસિંગ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે. જમીનના કલસ્ટર અનુસાર લાભાર્થીઓના જૂથની અરજીઓ અંગેરનીંગ મીટર દીઠ રૂપિયા 200/- સહાય મળશે. ખરેખર થનાર ખર્ચના 50% બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મંજુર થશે.

તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો હેતુ

રાજ્યના ખેડૂતો માટે અઢળક યોજનાઓ બનાવેલ છે. ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના 2023 ખેડૂતો માટેની જ યોજના છે. તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો હેતુ ખેડૂતોના પાકને જંગલી ભૂંડ, ડુક્કર અને નીલ ગાય, હરણ થી બચાવવાનો છે, જેથી આ પ્રાણીઓ દ્વારા ઉભા પાકને થતા નુકસાનને ઓછું કરી શકાય.

Tar Fencing Yojana માટેની પાત્રતા

આ યોજના વ્યક્તિગત ખેડૂતો અથવા ખેડૂતોના જૂથની અરજી હાલમાં મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. સમીક્ષા પ્રક્રિયામાં ખેડૂત અથવા ખેડૂત જૂથની વિગતોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. જેમાં તેમની અરજી અને તેમના બેંક નાણાંકીય ખાતા વિશે સંબંધિત માહિતીનો સમાવેશ થાય છે.

 • આ યોજનાનો લાભ ગુજરાતના નાગરિકોને મળશે.
 • આધારકાર્ડ ધરાવતા હોય એમને લાભ મળશે.
 • ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • 2 હેક્ટર જમીન વિસ્તાર ધરાવતા ખેડૂતોને લાભ મળશે.
 • ખેડૂતો 7/12 અને 8-A નો વિસ્તાર ધરાવતા ખેડૂતોને લાભ મળશે.

તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતોઓએ નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ આપવાના રહેશે.

 • ઓનલાઈન અરજીની સહીવાળી નકલ થતા સંયુકત ખાતેદારના કિસ્સામાં બાંહેધરી પત્રક
 • 7/12, 8-અ ની નકલ અથવા વન અધિકાર પત્રની નકલ
 • કબુલાતનામું અને સ્વ-ઘોષણા પત્રક
 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા રદ કરેલ ચેક
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • ડિમાર્ક્શન વાળો નકશો

તાર ફેન્સીંગ સ્કીમ 2023 માટે સ્પેશીફિકેશન

પાક રક્ષણ હેતુ ખેતરની ફરતે તાર ફેન્‍સીંગ બનાવવાની યોજના અન્‍વયે તારના ફેન્‍સીંગ અને માલ-મટીરીયલ્સના સ્પેસિફિકેશન નીચે મુજબ આપેલ છે.

 • થાંભલા ઉભા કરવા માટે ખાડાનું માપ 0.40 મીટર પહોળાઈ * 0.40 મીટર લંબાઈ * 0.60 મીટર ઉંડાઈ હોવી જરૂરી છે.
 • થાંભલાની સાઈઝ 2.50 મીટર ઉંડાઈ * 0.10 મીટર જાડાઈ * 0.10 મીટર પહોળાઈ હોવી જોઈએ.
 • બે થાંભલા વચ્ચેનું વધુમાં વધ અંતર 3.00 મીટર જોઈએ.
 • દર 15.00 મીટરે સહાયક થાંભલા બન્ને બાજુ મૂકવાના રહેશે, તેનું માપ/ સાઈઝ મૂળ થાંભલા મુજબ જ રહેશે.
 • વાડ નીચેથી જાનવર ખેતરમાં પ્રવેશી ના શકે તે માટે તારની વાડની ડિઝાઈનમાં નીચેના ભાગે લોખંડની જાળી વિકલ્પ સ્વરૂપે રાખી શકાશે.
 • થાંભલાના પાયામાં સિમેન્‍ટ કોંક્રીટથી પુરાણ કરવાનું રહેશે.
 • કાંટાળા તાર માટેના લાઈન વાયર તથા પોઈન્‍ટ વાયરના મિનિમમ ડાયામીટર 2.50 એમ.એમ રહેશે.
 • કાંટાળા તાર આઈ.એસ.આઈ માર્કા વાળા, ગેલ્વેનાઈઝડ, ડબલ વાયર અને જી.આઈ.કોટેડ હોવા જોઈએ.
 • લોખંડની જાળીને યોગ્ય ઉંડાઈ સુધી જમીનમાં પણ દબાવાની રહેશે. જાળીની ઊંચાઈ ગ્રાઉન્‍ડ લેવલથી 0.92 મીટર તથા જાળીના વાયરનો વ્યાસ 3.2 એમ.એમ તેમજ મેશ સાઈઝ 100 એમ.એમ * 100 એમ.એમ સુધી રાખી શકાશે.
 • તાર ફેન્‍સિંગના વિકલ્પે ઓછામાં ઓછા સેકન્‍ડ ગ્રેડ બેલાની દિવાલ બનાવી શકાશે. દિવાલની જમીનમાં ઊંડાઈ 0.6 મીટર * પહોળાઈ 0.23 મીટર * ઊંચાઈ ગ્રાઉન્‍ડ લેવલથી 2.0 મીટર હોવી જોઈએ.
 • જ્યારે બેલાની સાઈઝ 0.18 * પહોળાઈ 0.23 * લંબાઈ 0.38 મીટર વોઈડ સાથે અથવા વોઈડ વગર પણ રાખી શકાશે.

તાર ફેન્સીંગ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી ઝોન વાઈઝ કરવાની રહેશે..

ખેડૂતો ઑનલાઇન અરજી કરી શકશે. જેના માટે કૃષિ વિભાગ દ્વારા ઝોન વાઈઝ જિલ્લા પસંદ કરવામાં આવેલ છે. જે નીચે મુજબ છે.

ક્રમ તારીખ ઝોન સમાવેશ થયેલા જિલ્લાઓનું નામ
ક્રમ
તારીખ
ઝોન
સમાવેશ થયેલા જિલ્લાઓનું નામ
1
08/12/2023
અમદાવાદ
અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, ગાંધીનગર (કુલ 4 જિલ્લાઓ)
2
08/12/2023
જુનાગઢ
જૂનાગઢ,ગીર સોમનાથ,અમરેલી,પોરબંદર, ભાવનગર,બોટાદ (કુલ 6 જિલ્લાઓ)
3
10/12/2023
મહેસાણા
મહેસાણા,પાટણ,બનાસકાંઠા,સાબરકાંઠા,અરવલ્લી (કુલ 5 જિલ્લાઓ)
4
10/12/2023
રાજકોટ
રાજકોટ,મોરબી,જામનગર,દેવભૂમિ દ્વારકા,સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છ  (કુલ 6 જિલ્લાઓ)
5
12/12/2023
સુરત
સુરત,તાપી,નવસારી,વલસાડ,ડાંગ (કુલ 5 જિલ્લાઓ)

How to Online Apply | તાર ફેન્સીંગ યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?’

તાર ફેન્‍સિંગ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. ખેડૂતોએ પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી ઓનલાઈન કરી શકે છે. વધુમાં નજીકની તાલુકા કચેરીમાંથી તથા અન્ય કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Form ભરાવી શકે છે. ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી મેળવીશું. (તાર ફેન્‍સીંગ યોજના)

 • સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જે રિઝલ્ટ આવે તેમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • આઈ ખેડૂત વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “ ખેતીવાડી ની યોજના ” ની વિવિધ યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં “Tar Fencing Yojana 2023” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં તાર ફેન્‍સીંગ યોજનાની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.

Application Form

 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધાર કાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થી ખેડૂતેએ I khedut portal પર રજીસ્ટર કરેલું નથી
 • ખેડૂત ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

FAQ-વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

 1. તાર ફેન્‍સીંગ યોજના શું છે?

જવાબ: ખેડૂતોને પાક રક્ષણ માટે ખેતરને ફરતે ફેન્‍સીંગ કરવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે.

 1. Tar Fencing Yojana 2023 હેઠળ શું લાભ આપવામાં આવે છે?

જવાબ:  અગાઉ 5 હેકટર જમીનમાં લાભ મળતો હતો, હવે માત્ર 2 હેકટર જમીન વિસ્તાર માટે પણ કંટાળા તાર ફેનસિંગ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે. જમીનના કલસ્ટર અનુસાર લાભાર્થીઓના જૂથની અરજીઓ અંગેરનીંગ મીટર દીઠ રૂપિયા 200/- સહાય મળશે. ખરેખર થનાર ખર્ચના 50% બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મંજુર થશે.

 1. Tar Fencing Scheme માં અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?

ANS : યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment