1 તોલુ સોનામાં સૌથી મોટો ઉછાળો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold new price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,725 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,250 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,72,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 1 તોલુ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના તમારા શહેરના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,336 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 109નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,688 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 872નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,360 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,090નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,33,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 10 ગ્રામ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો, જાણો તમારા શહેરના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

gold new price : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1.50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 692 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 12નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 865 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 15નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 150નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,725રૂ. 6,625રૂ. 100
8 ગ્રામરૂ. 53,800રૂ. 53,000રૂ. 800
10 ગ્રામરૂ. 67,250રૂ. 66,250રૂ. 1,000
100 ગ્રામરૂ. 6,72,500રૂ. 6,62,500રૂ. 10,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,336રૂ. 7,227રૂ. 109
8 ગ્રામરૂ. 58,688રૂ. 57,816રૂ. 872
10 ગ્રામરૂ. 73,360રૂ. 72,270રૂ. 1,090
100 ગ્રામરૂ. 7,33,600રૂ. 7,22,700રૂ. 10,900

આજે ચાંદીના ભાવ (12/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 86.50રૂ. 85રૂ. 1.50
8 ગ્રામરૂ. 692રૂ. 680રૂ. 12
10 ગ્રામરૂ. 865રૂ. 850રૂ. 15
100 ગ્રામરૂ. 8,650રૂ. 8,500રૂ. 150

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 12, 2024રૂ. 6,735 ( 100 )રૂ. 7,346 ( 109 )
Apr 11, 2024રૂ. 6,635 ( 10 )રૂ. 7,237 ( 11 )
Apr 10, 2024રૂ. 6,625 ( 35 )રૂ. 7,226 ( 38 )
Apr 9, 2024રૂ. 6,590 ( 10 )રૂ. 7,188 ( 11 )
Apr 8, 2024રૂ. 6,580 ( 30 )રૂ. 7,177 ( 33 )
Apr 7, 2024રૂ. 6,550 ( 0 )રૂ. 7,144 ( 0 )
Apr 6, 2024રૂ. 6,550 ( 120 )રૂ. 7,144 ( 131 )
Apr 5, 2024રૂ. 6,430 ( -45 )રૂ. 7,013 ( -49 )
Apr 4, 2024રૂ. 6,475 ( 50 )રૂ. 7,062 ( 60 )
Apr 3, 2024રૂ. 6,425 ( 75 )રૂ. 7,002 ( 76 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
24 કેરેટ સોનાના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,360 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,090નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,33,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment