22/24 કેરેટ સોનામાં લાગી ભારે આગ, જાણો તમારા શહેરના નવા રેટ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,085 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 42નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,680 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 336નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,850 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 420નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,08,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 4,200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ ૫ણ વાચો : સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, જણો આજના સોના ચાંદીના રેટ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,638 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 46નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,104 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 368નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,380 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 460નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,63,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 4,600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ ૫ણ વાચો : પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો, જાણો આજના તમારા શહેરના રેટ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,979 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 35નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,832 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 280નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,790 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 350નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,97,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 3,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવ

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (19/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,085રૂ. 6,043રૂ. 42
8 ગ્રામરૂ. 48,680રૂ. 48,344રૂ. 336
10 ગ્રામરૂ. 60,850રૂ. 60,430રૂ. 420
100 ગ્રામરૂ. 6,08,500રૂ. 6,04,300રૂ. 4,200

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (19/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,638રૂ. 6,592રૂ. 46
8 ગ્રામરૂ. 53,104રૂ. 52,736રૂ. 368
10 ગ્રામરૂ. 66,380રૂ. 65,920રૂ. 460
100 ગ્રામરૂ. 6,63,800રૂ. 6,59,200રૂ. 4,600

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (19/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,979રૂ. 4,944રૂ. 35
8 ગ્રામરૂ. 39,832રૂ. 39,552રૂ. 280
10 ગ્રામરૂ. 49,790રૂ. 49,440રૂ. 350
100 ગ્રામરૂ. 4,97,900રૂ. 4,94,400રૂ. 3,500

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 19, 2024રૂ. 6,085 ( 42 )રૂ. 6,638 ( 46 )
Mar 18, 2024રૂ. 6,043 ( -21 )રૂ. 6,592 ( -23 )
Mar 17, 2024રૂ. 6,064 ( 0 )રૂ. 6,615 ( 0 )
Mar 16, 2024રૂ. 6,064 ( -1 )રૂ. 6,615 ( -1 )
Mar 15, 2024રૂ. 6,065 ( 0 )રૂ. 6,616 ( 0 )
Mar 14, 2024રૂ. 6,065 ( 25 )રૂ. 6,616 ( 27 )
Mar 13, 2024રૂ. 6,040 ( -39 )રૂ. 6,589 ( -42 )
Mar 12, 2024રૂ. 6,079 ( -1 )રૂ. 6,631 ( -1 )
Mar 11, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 10, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજના સોનાના ભાવ


આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,085 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 42નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,680 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 336નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment