સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, જણો આજના સોના ચાંદીના રેટ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,043 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -21નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,344 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -168નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,430 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -210નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,04,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -2,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનામાં થયો ભારે ઘટાડો, જાણો આજના લેેેેેટેસ્ટ રેટ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,592 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -23નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,736 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -184નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,920 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -230નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,59,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -2,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં લાગી ભારે આગ, જાણો આજના તમારા શહેરના રેટ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,944 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -17નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,552 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -136નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,440 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -170નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,94,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (18/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,043રૂ. 6,064રૂ. -21
8 ગ્રામરૂ. 48,344રૂ. 48,512રૂ. -168
10 ગ્રામરૂ. 60,430રૂ. 60,640રૂ. -210
100 ગ્રામરૂ. 6,04,300રૂ. 6,06,400રૂ. -2,100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (18/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,592રૂ. 6,615રૂ. -23
8 ગ્રામરૂ. 52,736રૂ. 52,920રૂ. -184
10 ગ્રામરૂ. 65,920રૂ. 66,150રૂ. -230
100 ગ્રામરૂ. 6,59,200રૂ. 6,61,500રૂ. -2,300

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (18/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,944રૂ. 4,961રૂ. -17
8 ગ્રામરૂ. 39,552રૂ. 39,688રૂ. -136
10 ગ્રામરૂ. 49,440રૂ. 49,610રૂ. -170
100 ગ્રામરૂ. 4,94,400રૂ. 4,96,100રૂ. -1,700

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 18, 2024રૂ. 6,043 ( -21 )રૂ. 6,592 ( -23 )
Mar 17, 2024રૂ. 6,064 ( 0 )રૂ. 6,615 ( 0 )
Mar 16, 2024રૂ. 6,064 ( -1 )રૂ. 6,615 ( -1 )
Mar 15, 2024રૂ. 6,065 ( 0 )રૂ. 6,616 ( 0 )
Mar 14, 2024રૂ. 6,065 ( 25 )રૂ. 6,616 ( 27 )
Mar 13, 2024રૂ. 6,040 ( -39 )રૂ. 6,589 ( -42 )
Mar 12, 2024રૂ. 6,079 ( -1 )રૂ. 6,631 ( -1 )
Mar 11, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 10, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 9, 2024રૂ. 6,080 ( 50 )રૂ. 6,632 ( 54 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
today gold rate


આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,043 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -21નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,344 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -168નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment