હજુ છે 22/24 કેરેેટ સોનું ખરીદવાની સારી તક, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,080 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,08,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો, જાણો આજના સોના ભાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,632 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,056 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,63,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : માહાશિવરાત્રી પર સોનામાં લાગી ભારે આગ, જાણો અજાના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,974 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,792 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,740 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,97,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate today

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (11/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,080રૂ. 6,080રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 48,640રૂ. 48,640રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 60,800રૂ. 60,800રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,08,000રૂ. 6,08,000રૂ. 0

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (11/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,632રૂ. 6,632રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 53,056રૂ. 53,056રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 66,320રૂ. 66,320રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,63,200રૂ. 6,63,200રૂ. 0

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (11/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,974રૂ. 4,974રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 39,792રૂ. 39,792રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 49,740રૂ. 49,740રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 4,97,400રૂ. 4,97,400રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 11, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 10, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 9, 2024રૂ. 6,080 ( 50 )રૂ. 6,632 ( 54 )
Mar 8, 2024રૂ. 6,030 ( 15 )રૂ. 6,578 ( 17 )
Mar 7, 2024રૂ. 6,015 ( 40 )રૂ. 6,561 ( 43 )
Mar 6, 2024રૂ. 5,975 ( 25 )રૂ. 6,518 ( 28 )
Mar 5, 2024રૂ. 5,950 ( 70 )રૂ. 6,490 ( 76 )
Mar 4, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )
Mar 3, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )
Mar 2, 2024રૂ. 5,880 ( 85 )રૂ. 6,414 ( 93 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
અજના સોના ના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,632 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,056 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment