બાપરે! સોનાના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,705 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -60નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 45,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -480નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,050 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,70,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -6,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો

સોનાના ભાવમાં ભારે આગ, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે સોનું ખરીદવાની સારી તક, આજે ભાવમાં ભારે ઘટાડો, જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,221 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -68નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,768 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -544નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 62,210 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -680નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,22,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -6,800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,668 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -49નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,344 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -392નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,680 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -490નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,66,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -4,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate today

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,705રૂ. 5,765રૂ. -60
8 ગ્રામરૂ. 45,640રૂ. 46,120રૂ. -480
10 ગ્રામરૂ. 57,050રૂ. 57,650રૂ. -600
100 ગ્રામરૂ. 5,70,500રૂ. 5,76,500રૂ. -6,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,221રૂ. 6,289રૂ. -68
8 ગ્રામરૂ. 49,768રૂ. 50,312રૂ. -544
10 ગ્રામરૂ. 62,210રૂ. 62,890રૂ. -680
100 ગ્રામરૂ. 6,22,100રૂ. 6,28,900રૂ. -6,800

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,668રૂ. 4,717રૂ. -49
8 ગ્રામરૂ. 37,344રૂ. 37,736રૂ. -392
10 ગ્રામરૂ. 46,680રૂ. 47,170રૂ. -490
100 ગ્રામરૂ. 4,66,800રૂ. 4,71,700રૂ. -4,900

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Feb 14, 2024રૂ. 5,705 ( -60 )રૂ. 6,221 ( -68 )
Feb 13, 2024રૂ. 5,765 ( -10 )રૂ. 6,289 ( -11 )
Feb 12, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Feb 11, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Feb 10, 2024રૂ. 5,775 ( -20 )રૂ. 6,300 ( -21 )
Feb 9, 2024રૂ. 5,795 ( -10 )રૂ. 6,321 ( -7 )
Feb 8, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,328 ( -5 )
Feb 7, 2024રૂ. 5,805 ( 25 )રૂ. 6,333 ( 28 )
Feb 6, 2024રૂ. 5,780 ( -20 )રૂ. 6,305 ( -22 )
Feb 5, 2024રૂ. 5,800 ( -15 )રૂ. 6,327 ( -16 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment