સોનામાં સતત ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today baroda : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,805 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 25નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,440 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,050 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 250નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,80,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,333 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 28નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,664 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 224નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,330 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 280નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,33,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today baroda : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,750 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 21નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 38,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 168નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 210નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,75,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate today baroda

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,805રૂ. 5,780રૂ. 25
8 ગ્રામરૂ. 46,440રૂ. 46,240રૂ. 200
10 ગ્રામરૂ. 58,050રૂ. 57,800રૂ. 250
100 ગ્રામરૂ. 5,80,500રૂ. 5,78,000રૂ. 2,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,333રૂ. 6,305રૂ. 28
8 ગ્રામરૂ. 50,664રૂ. 50,440રૂ. 224
10 ગ્રામરૂ. 63,330રૂ. 63,050રૂ. 280
100 ગ્રામરૂ. 6,33,300રૂ. 6,30,500રૂ. 2,800

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,750રૂ. 4,729રૂ. 21
8 ગ્રામરૂ. 38,000રૂ. 37,832રૂ. 168
10 ગ્રામરૂ. 47,500રૂ. 47,290રૂ. 210
100 ગ્રામરૂ. 4,75,000રૂ. 4,72,900રૂ. 2,100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Feb 7, 2024રૂ. 5,805 ( 25 )રૂ. 6,333 ( 28 )
Feb 6, 2024રૂ. 5,780 ( -20 )રૂ. 6,305 ( -22 )
Feb 5, 2024રૂ. 5,800 ( -15 )રૂ. 6,327 ( -16 )
Feb 4, 2024રૂ. 5,815 ( 0 )રૂ. 6,343 ( 0 )
Feb 3, 2024રૂ. 5,815 ( -20 )રૂ. 6,343 ( -22 )
Feb 2, 2024રૂ. 5,835 ( 15 )રૂ. 6,365 ( 16 )
Feb 1, 2024રૂ. 5,820 ( 15 )રૂ. 6,349 ( 17 )
Jan 31, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,332 ( 0 )
Jan 30, 2024રૂ. 5,805 ( 20 )રૂ. 6,332 ( 22 )
Jan 29, 2024રૂ. 5,785 ( 10 )રૂ. 6,310 ( 10 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment