સોનાના ભાવમાં ભારે આગ, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today bharuch 24 carat : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,806 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,448 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,060 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,80,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવમાં ભારે ગીરાવટ, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,334 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,672 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,340 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,33,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today bharuch 24 carat : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,751 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 38,008 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,510 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોના(gold)નો ભાવ રૂ. 4,75,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate today bharuch 24 carat

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,806રૂ. 5,805રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 46,448રૂ. 46,440રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 58,060રૂ. 58,050રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 5,80,600રૂ. 5,80,500રૂ. 100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,334રૂ. 6,333રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 50,672રૂ. 50,664રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 63,340રૂ. 63,330રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 6,33,400રૂ. 6,33,300રૂ. 100

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,750રૂ. 4,750રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 38,000રૂ. 38,000રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 47,500રૂ. 47,500રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 4,75,000રૂ. 4,75,000રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Feb 8, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,328 ( -5 )
Feb 7, 2024રૂ. 5,805 ( 25 )રૂ. 6,333 ( 28 )
Feb 6, 2024રૂ. 5,780 ( -20 )રૂ. 6,305 ( -22 )
Feb 5, 2024રૂ. 5,800 ( -15 )રૂ. 6,327 ( -16 )
Feb 4, 2024રૂ. 5,815 ( 0 )રૂ. 6,343 ( 0 )
Feb 3, 2024રૂ. 5,815 ( -20 )રૂ. 6,343 ( -22 )
Feb 2, 2024રૂ. 5,835 ( 15 )રૂ. 6,365 ( 16 )
Feb 1, 2024રૂ. 5,820 ( 15 )રૂ. 6,349 ( 17 )
Jan 31, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,332 ( 0 )
Jan 30, 2024રૂ. 5,805 ( 20 )રૂ. 6,332 ( 22 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment