22/24 કેરેટ સોનામાં ઉથલ પાથલ, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના ૨૨ અને ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today daman : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,775 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,750 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,77,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવમાં ભારે આગ, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,30,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today daman : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,725 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,250 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,72,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate today daman

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,775રૂ. 5,775રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 46,200રૂ. 46,200રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 57,750રૂ. 57,750રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 5,77,500રૂ. 5,77,500રૂ. 0

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,300રૂ. 6,300રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 50,400રૂ. 50,400રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 63,000રૂ. 63,000રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,30,000રૂ. 6,30,000રૂ. 0

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,725રૂ. 4,725રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 37,800રૂ. 37,800રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 47,250રૂ. 47,250રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 4,72,500રૂ. 4,72,500રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Feb 12, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Feb 11, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Feb 10, 2024રૂ. 5,775 ( -20 )રૂ. 6,300 ( -21 )
Feb 9, 2024રૂ. 5,795 ( -10 )રૂ. 6,321 ( -7 )
Feb 8, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,328 ( -5 )
Feb 7, 2024રૂ. 5,805 ( 25 )રૂ. 6,333 ( 28 )
Feb 6, 2024રૂ. 5,780 ( -20 )રૂ. 6,305 ( -22 )
Feb 5, 2024રૂ. 5,800 ( -15 )રૂ. 6,327 ( -16 )
Feb 4, 2024રૂ. 5,815 ( 0 )રૂ. 6,343 ( 0 )
Feb 3, 2024રૂ. 5,815 ( -20 )રૂ. 6,343 ( -22 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment