કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – today cotton market price

WhatsApp Group Join Now

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – today cotton market price

કપાસના બજાર ભાવ

રાજકોટ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1390 થી 1495 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલી માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 920 થી 1459 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલા માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1451 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જસદણ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1310 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 701 થી 1456 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

કાલાવડ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1225 થી 1443 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુર માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1040 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગર માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1438 થી 1439 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જામનગર માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1445 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાબરા માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1401 થી 1501 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુર માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1028 થી 1454 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મોરબી માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાજુલા માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 801 થી 1461 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હળવદ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1445 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બગસરા માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વવછીયા માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1435 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભેંસાણ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1455 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલપુર માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 1251 થી 1252 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધ્ોલ માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂપીયા 960 થી 1370 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વવજાપુર માર્કેટીગ યાર્ડમાં આજના કપાસના ભાવ રૂપીયા 1361 થી 1362 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

કપાસના બજાર ભાવ (27/07/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 1390 1495
અમરેલી 920 1459
સાવરકુંડલા 1000 1451
જસદણ 1350 1500
બોટાદ 1310 1490
ગોંડલ 701 1456
કાલાવડ 1225 1443
જામજોધપુર 1040 1440
ભાવનગર 1438 1439
જામનગર 1200 1445
બાબરા 1401 1501
જેતપુર 1028 1454
મોરબી 1200 1400
રાજુલા 801 1461
હળવદ 1150 1445
બગસરા 1000 1400
વવછીયા 1400 1435
ભેંસાણ 1200 1455
લાલપુર 1251 1252
ધ્ોલ 960 1370
વવજાપુર 1361 1362
માણસા 1438 1439
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.