આજે 24 કેરેટ સોનામાંં રૂ.5500નો મોટો ઘટાડો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,760 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -51નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,080 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -408નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -510નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,76,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં સતત ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,374 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -55નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,992 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -440નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,740 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -550નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold price : 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,37,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી મોટો ઉસાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

આજના ચાંદીના ભાવ

today gold price : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 684 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 855 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,550 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (22/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,760રૂ. 6,811રૂ. -51
8 ગ્રામરૂ. 54,080રૂ. 54,488રૂ. -408
10 ગ્રામરૂ. 67,600રૂ. 68,110રૂ. -510
100 ગ્રામરૂ. 6,76,000રૂ. 6,81,100રૂ. -5,100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (22/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,374રૂ. 7,429રૂ. -55
8 ગ્રામરૂ. 58,992રૂ. 59,432રૂ. -440
10 ગ્રામરૂ. 73,740રૂ. 74,290રૂ. -550
100 ગ્રામરૂ. 7,37,400રૂ. 7,42,900રૂ. -5,500

આજે ચાંદીના ભાવ (22/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 85.50રૂ. 86.50રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 684રૂ. 692રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 855રૂ. 865રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 8,550રૂ. 8,650રૂ. -100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 22, 2024રૂ. 6,760 ( -51 )રૂ. 7,374 ( -55 )
Apr 21, 2024રૂ. 6,811 ( 0 )રૂ. 7,429 ( 0 )
Apr 20, 2024રૂ. 6,811 ( -9 )રૂ. 7,429 ( -10 )
Apr 19, 2024રૂ. 6,820 ( 50 )રૂ. 7,439 ( 54 )
Apr 18, 2024રૂ. 6,770 ( -31 )રૂ. 7,385 ( -33 )
Apr 17, 2024રૂ. 6,801 ( 1 )રૂ. 7,418 ( 0 )
Apr 16, 2024રૂ. 6,800 ( 90 )રૂ. 7,418 ( 98 )
Apr 15, 2024રૂ. 6,710 ( 55 )રૂ. 7,320 ( 60 )
Apr 14, 2024રૂ. 6,655 ( 0 )રૂ. 7,260 ( 0 )
Apr 13, 2024રૂ. 6,655 ( -70 )રૂ. 7,260 ( -76 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,740 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -550નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment