22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી મોટો ઉસાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,820 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,560 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,82,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 5,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક રૂ.3300 ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ – gold rate

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,439 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 54નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,512 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 432નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 74,390 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 540નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,43,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 5,400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 692 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 865 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (19/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,820રૂ. 6,770રૂ. 50
8 ગ્રામરૂ. 54,560રૂ. 54,160રૂ. 400
10 ગ્રામરૂ. 68,200રૂ. 67,700રૂ. 500
100 ગ્રામરૂ. 6,82,000રૂ. 6,77,000રૂ. 5,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (19/04/2024) – gold rate

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,439રૂ. 7,385રૂ. 54
8 ગ્રામરૂ. 59,512રૂ. 59,080રૂ. 432
10 ગ્રામરૂ. 74,390રૂ. 73,850રૂ. 540
100 ગ્રામરૂ. 7,43,900રૂ. 7,38,500રૂ. 5,400

આજે ચાંદીના ભાવ (19/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 86.50રૂ. 86.50રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 692રૂ. 692રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 865રૂ. 865રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 8,650રૂ. 8,650રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 19, 2024રૂ. 6,820 ( 50 )રૂ. 7,439 ( 54 )
Apr 18, 2024રૂ. 6,770 ( -31 )રૂ. 7,385 ( -33 )
Apr 17, 2024રૂ. 6,801 ( 1 )રૂ. 7,418 ( 0 )
Apr 16, 2024રૂ. 6,800 ( 90 )રૂ. 7,418 ( 98 )
Apr 15, 2024રૂ. 6,710 ( 55 )રૂ. 7,320 ( 60 )
Apr 14, 2024રૂ. 6,655 ( 0 )રૂ. 7,260 ( 0 )
Apr 13, 2024રૂ. 6,655 ( -70 )રૂ. 7,260 ( -76 )
Apr 12, 2024રૂ. 6,725 ( 100 )રૂ. 7,336 ( 109 )
Apr 11, 2024રૂ. 6,625 ( 10 )રૂ. 7,227 ( 11 )
Apr 10, 2024રૂ. 6,615 ( 35 )રૂ. 7,216 ( 38 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,43,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 5,400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment