22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,801 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,408 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,010 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,80,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં ભારે ઘટાડો નોંઘાયો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold rate

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,418 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,344 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 74,180 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,41,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનાના ભાવમાં મોટુ ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 692 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -4નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate : 10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 865 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (17/04/2024) gold rate

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,801રૂ. 6,800રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 54,408રૂ. 54,400રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 68,010રૂ. 68,000રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 6,80,100રૂ. 6,80,000રૂ. 100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (17/04/2024) gold rate

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,418રૂ. 7,418રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 59,344રૂ. 59,344રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 74,180રૂ. 74,180રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 7,41,800રૂ. 7,41,800રૂ. 0

આજે ચાંદીના ભાવ (17/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 86.50રૂ. 87રૂ. -0.50
8 ગ્રામરૂ. 692રૂ. 696રૂ. -4
10 ગ્રામરૂ. 865રૂ. 870રૂ. -5
100 ગ્રામરૂ. 8,650રૂ. 8,700રૂ. -50

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 17, 2024રૂ. 6,801 ( 1 )રૂ. 7,418 ( 0 )
Apr 16, 2024રૂ. 6,800 ( 90 )રૂ. 7,418 ( 98 )
Apr 15, 2024રૂ. 6,710 ( 55 )રૂ. 7,320 ( 60 )
Apr 14, 2024રૂ. 6,655 ( 0 )રૂ. 7,260 ( 0 )
Apr 13, 2024રૂ. 6,655 ( -70 )રૂ. 7,260 ( -76 )
Apr 12, 2024રૂ. 6,725 ( 100 )રૂ. 7,336 ( 109 )
Apr 11, 2024રૂ. 6,625 ( 10 )રૂ. 7,227 ( 11 )
Apr 10, 2024રૂ. 6,615 ( 35 )રૂ. 7,216 ( 38 )
Apr 9, 2024રૂ. 6,580 ( 10 )રૂ. 7,178 ( 11 )
Apr 8, 2024રૂ. 6,570 ( 30 )રૂ. 7,167 ( 33 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજના સોનાના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 74,180 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment