આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક રૂ.3300 ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate ahmedabad : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,770 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -31નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -248નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -310નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,77,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate ahmedabad : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,385 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -33નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,080 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -264નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,850 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -330નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,38,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં ભારે ઘટાડો નોંઘાયો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 692 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 865 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 86,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate ahmedabad

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (18/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,770રૂ. 6,801રૂ. -31
8 ગ્રામરૂ. 54,160રૂ. 54,408રૂ. -248
10 ગ્રામરૂ. 67,700રૂ. 68,010રૂ. -310
100 ગ્રામરૂ. 6,77,000રૂ. 6,80,100રૂ. -3,100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (18/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,385રૂ. 7,418રૂ. -33
8 ગ્રામરૂ. 59,080રૂ. 59,344રૂ. -264
10 ગ્રામરૂ. 73,850રૂ. 74,180રૂ. -330
100 ગ્રામરૂ. 7,38,500રૂ. 7,41,800રૂ. -3,300

આજે ચાંદીના ભાવ (18/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 86.50રૂ. 86.50રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 692રૂ. 692રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 865રૂ. 865રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 8,650રૂ. 8,650રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 18, 2024રૂ. 6,770 ( -31 )રૂ. 7,385 ( -33 )
Apr 17, 2024રૂ. 6,801 ( 1 )રૂ. 7,418 ( 0 )
Apr 16, 2024રૂ. 6,800 ( 90 )રૂ. 7,418 ( 98 )
Apr 15, 2024રૂ. 6,710 ( 55 )રૂ. 7,320 ( 60 )
Apr 14, 2024રૂ. 6,655 ( 0 )રૂ. 7,260 ( 0 )
Apr 13, 2024રૂ. 6,655 ( -70 )રૂ. 7,260 ( -76 )
Apr 12, 2024રૂ. 6,725 ( 100 )રૂ. 7,336 ( 109 )
Apr 11, 2024રૂ. 6,625 ( 10 )રૂ. 7,227 ( 11 )
Apr 10, 2024રૂ. 6,615 ( 35 )રૂ. 7,216 ( 38 )
Apr 9, 2024રૂ. 6,580 ( 10 )રૂ. 7,178 ( 11 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે ચાંદીના ભાવ – today gold rate

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 692 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 865 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment