24 કેરેટ સોનામાં રૂ.7,600ના ઉછાળા સાથે રેકોર્ડ તોડયો, જાણો આજના નવા ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,415 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 75નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 64,150 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 750નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,41,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 7,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં ભારે ઘટાડો, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ શુ રહયો?

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,992 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 76નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,936 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 608નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 69,920 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 760નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,99,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 7,600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : રોકાણ કારોમાટે ગોલ્ડન ચાન્સ, રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,249 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 62નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 41,992 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 496નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,490 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 620નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,24,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 6,200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (03/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,415રૂ. 6,340રૂ. 75
8 ગ્રામરૂ. 51,320રૂ. 50,720રૂ. 600
10 ગ્રામરૂ. 64,150રૂ. 63,400રૂ. 750
100 ગ્રામરૂ. 6,41,500રૂ. 6,34,000રૂ. 7,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (03/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,992રૂ. 6,916રૂ. 76
8 ગ્રામરૂ. 55,936રૂ. 55,328રૂ. 608
10 ગ્રામરૂ. 69,920રૂ. 69,160રૂ. 760
100 ગ્રામરૂ. 6,99,200રૂ. 6,91,600રૂ. 7,600

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (03/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,249રૂ. 5,187રૂ. 62
8 ગ્રામરૂ. 41,992રૂ. 41,496રૂ. 496
10 ગ્રામરૂ. 52,490રૂ. 51,870રૂ. 620
100 ગ્રામરૂ. 5,24,900રૂ. 5,18,700રૂ. 6,200

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 3, 2024રૂ. 6,425 ( 75 )રૂ. 7,002 ( 76 )
Apr 2, 2024રૂ. 6,350 ( -25 )રૂ. 6,926 ( -27 )
Apr 1, 2024રૂ. 6,375 ( 85 )રૂ. 6,953 ( 93 )
Mar 31, 2024રૂ. 6,290 ( 0 )રૂ. 6,860 ( 0 )
Mar 30, 2024રૂ. 6,290 ( -25 )રૂ. 6,860 ( -28 )
Mar 29, 2024રૂ. 6,315 ( 130 )રૂ. 6,888 ( 142 )
Mar 28, 2024રૂ. 6,185 ( 35 )રૂ. 6,746 ( 38 )
Mar 27, 2024રૂ. 6,150 ( 20 )રૂ. 6,708 ( 22 )
Mar 26, 2024રૂ. 6,130 ( -10 )રૂ. 6,686 ( -11 )
Mar 25, 2024રૂ. 6,140 ( 0 )રૂ. 6,697 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,415 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 75નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment