આજે સોનામાં ભારે ઘટાડો નોંઘાયો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ – today gold rate

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,654 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,232 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,540 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,65,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનાના ભાવમાં મોટુ ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ – today gold rate

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,259 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,072 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,590 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,25,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 1 તોલુ સોનામાં સૌથી મોટો ઉછાળો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85.40 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 683.20 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 854 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,540 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (15/04/2024) – today gold rate

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,654રૂ. 6,655રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 53,232રૂ. 53,240રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 66,540રૂ. 66,550રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 6,65,400રૂ. 6,65,500રૂ. -100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (15/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,259રૂ. 7,260રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 58,072રૂ. 58,080રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 72,590રૂ. 72,600રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 7,25,900રૂ. 7,26,000રૂ. -100

આજે ચાંદીના ભાવ (15/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 85.40રૂ. 85.50રૂ. -0.10
8 ગ્રામરૂ. 683.20રૂ. 684રૂ. -0.80
10 ગ્રામરૂ. 854રૂ. 855રૂ. -1
100 ગ્રામરૂ. 8,540રૂ. 8,550રૂ. -10

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 15, 2024રૂ. 6,664 ( -1 )રૂ. 7,269 ( -1 )
Apr 14, 2024રૂ. 6,665 ( 0 )રૂ. 7,270 ( 0 )
Apr 13, 2024રૂ. 6,665 ( -70 )રૂ. 7,270 ( -76 )
Apr 12, 2024રૂ. 6,735 ( 100 )રૂ. 7,346 ( 109 )
Apr 11, 2024રૂ. 6,635 ( 10 )રૂ. 7,237 ( 11 )
Apr 10, 2024રૂ. 6,625 ( 35 )રૂ. 7,226 ( 38 )
Apr 9, 2024રૂ. 6,590 ( 10 )રૂ. 7,188 ( 11 )
Apr 8, 2024રૂ. 6,580 ( 30 )રૂ. 7,177 ( 33 )
Apr 7, 2024રૂ. 6,550 ( 0 )રૂ. 7,144 ( 0 )
Apr 6, 2024રૂ. 6,550 ( 120 )રૂ. 7,144 ( 131 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85.40 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 683.20 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment