સોનામાં ભારે ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,895 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,950 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,89,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 5,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,521 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 54નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,168 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 432નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 75,210 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 540નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,52,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 5,400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં ગાબડુ, જાણો આજના તમામ શહેરોના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 96.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 3.50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 772 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 28નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 965 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 35નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 9,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 350નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 96,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 3,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (20/05/2024) – today gold rate

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,895રૂ. 6,845રૂ. 50
8 ગ્રામરૂ. 55,160રૂ. 54,760રૂ. 400
10 ગ્રામરૂ. 68,950રૂ. 68,450રૂ. 500
100 ગ્રામરૂ. 6,89,500રૂ. 6,84,500રૂ. 5,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (20/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,521રૂ. 7,467રૂ. 54
8 ગ્રામરૂ. 60,168રૂ. 59,736રૂ. 432
10 ગ્રામરૂ. 75,210રૂ. 74,670રૂ. 540
100 ગ્રામરૂ. 7,52,100રૂ. 7,46,700રૂ. 5,400

આજે ચાંદીના ભાવ (20/05/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 96.50રૂ. 93રૂ. 3.50
8 ગ્રામરૂ. 772રૂ. 744રૂ. 28
10 ગ્રામરૂ. 965રૂ. 930રૂ. 35
100 ગ્રામરૂ. 9,650રૂ. 9,300રૂ. 350

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
May 20, 2024રૂ. 6,895 ( 50 )રૂ. 7,521 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,845 ( 0 )રૂ. 7,467 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,845 ( 80 )રૂ. 7,467 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,765 ( -25 )રૂ. 7,380 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,790 ( 70 )રૂ. 7,407 ( 77 )
May 15, 2024રૂ. 6,720 ( 40 )રૂ. 7,330 ( 43 )
May 14, 2024રૂ. 6,680 ( -40 )રૂ. 7,287 ( -41 )
May 13, 2024રૂ. 6,720 ( -10 )રૂ. 7,328 ( -13 )
May 12, 2024રૂ. 6,730 ( 0 )રૂ. 7,341 ( 0 )
May 11, 2024રૂ. 6,730 ( -30 )રૂ. 7,341 ( -33 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment