25/07/2023 • વરાપ અને વરસાદની આગાહી – today Rain forecast

WhatsApp Group Join Now
  • આજે ક્યાં ક્યાં વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી – today Rain forecast

 

આજે 25 તારીખના રોજ ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં વરાપ જોવા મળશે. અમુક વિસ્તારોમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા તો અમુક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે.

સૌ પ્રથમ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા અને આણંદમાં ઘણા બધા સ્થળોએ અડવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. ઘણા સ્થળોએ છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે. તો અમુક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની પણ શક્યતા રહેલી છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટ, અમરેલી, વલસાડ, જામનગર, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર માં કેટલાક સ્થળોએ છૂટાછવાયા ઝાપટાં શક્યતા રહેલી છે. અમુક વિસ્તારોમાં હવામાંથી મધ્યમ/સારો વરસાદ પણ જોવા મળી શકે છે. ઘણા વિસ્તારોમાં વરાપ જોવા મળશે.

મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહીસાગર અને ખેડામાં ઘણા વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. અમુક વિસ્તારોમાં છુટાછવાયા ઝાપટા રહેશે અને અમુક વિસ્તારમાં વરાપ પણ જોવા મળશે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને બનાસકાંઠામાં અમુક જગ્યાએ વાદળછાયુ વાતાવરણ/ છૂટાછા વાયા ઝાપટા પણ જોવા મળશે. દિવસ દરમિયાન અમુક જગ્યાએ વરાપ પણ જોવા મળે છે.

કચ્છમાં કેટલાક સ્થળોએ છૂટાછવાયા ઝાપટાની શક્યતા રહેલી છે. બાકી વરાપ જેવો માહોલ જોવા મળશે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.