સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, સોનું ખરીદવાની આ છે સારી તક, જણો આજના રેટ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

22 carat gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,079 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,632 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,790 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,07,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : હજુ છે 22/24 કેરેેટ સોનું ખરીદવાની સારી તક, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

22 carat gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,631 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,048 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,310 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,63,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો, જાણો આજના સોના ભાંદીના ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,973 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,784 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,730 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,97,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

22 carat gold price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,079રૂ. 6,080રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 48,632રૂ. 48,640રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 60,790રૂ. 60,800રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 6,07,900રૂ. 6,08,000રૂ. -100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,631રૂ. 6,632રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 53,048રૂ. 53,056રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 66,310રૂ. 66,320રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 6,63,100રૂ. 6,63,200રૂ. -100

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,973રૂ. 4,974રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 39,784રૂ. 39,792રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 49,730રૂ. 49,740રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 4,97,300રૂ. 4,97,400રૂ. -100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 12, 2024રૂ. 6,079 ( -1 )રૂ. 6,631 ( -1 )
Mar 11, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 10, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 9, 2024રૂ. 6,080 ( 50 )રૂ. 6,632 ( 54 )
Mar 8, 2024રૂ. 6,030 ( 15 )રૂ. 6,578 ( 17 )
Mar 7, 2024રૂ. 6,015 ( 40 )રૂ. 6,561 ( 43 )
Mar 6, 2024રૂ. 5,975 ( 25 )રૂ. 6,518 ( 28 )
Mar 5, 2024રૂ. 5,950 ( 70 )રૂ. 6,490 ( 76 )
Mar 4, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )
Mar 3, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
22 carat gold price


આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,631 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,048 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,310 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment