આજે સોનામા રૂ. 2000નો ઉછાળો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

ahmedabad gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,805 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 20નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,440 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 160નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,050 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,80,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

Gold rate Today whatsapp group

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,332 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 22નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,656 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 176નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 220નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,33,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે સોનું ખરીદવાની સારી તક, 3800નો ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ahmedabad gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,749 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 16નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,992 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 128નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,490 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 160નો ફેરફાર જોવા મળ્યો. 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,74,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

ahmedabad gold rate today

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,805રૂ. 5,785રૂ. 20
8 ગ્રામરૂ. 46,440રૂ. 46,280રૂ. 160
10 ગ્રામરૂ. 58,050રૂ. 57,850રૂ. 200
100 ગ્રામરૂ. 5,80,500રૂ. 5,78,500રૂ. 2,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,332રૂ. 6,310રૂ. 22
8 ગ્રામરૂ. 50,656રૂ. 50,480રૂ. 176
10 ગ્રામરૂ. 63,320રૂ. 63,100રૂ. 220
100 ગ્રામરૂ. 6,33,200રૂ. 6,31,000રૂ. 2,200

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,749રૂ. 4,733રૂ. 16
8 ગ્રામરૂ. 37,992રૂ. 37,864રૂ. 128
10 ગ્રામરૂ. 47,490રૂ. 47,330રૂ. 160
100 ગ્રામરૂ. 4,74,900રૂ. 4,73,300રૂ. 1,600

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Jan 30, 2024રૂ. 5,805 ( 20 )રૂ. 6,332 ( 22 )
Jan 29, 2024રૂ. 5,785 ( 10 )રૂ. 6,310 ( 10 )
Jan 28, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Jan 27, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Jan 26, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Jan 25, 2024રૂ. 5,775 ( -5 )રૂ. 6,300 ( -5 )
Jan 24, 2024રૂ. 5,780 ( -5 )રૂ. 6,305 ( -5 )
Jan 23, 2024રૂ. 5,785 ( 0 )રૂ. 6,310 ( 0 )
Jan 22, 2024રૂ. 5,785 ( 0 )રૂ. 6,310 ( 0 )
Jan 21, 2024રૂ. 5,785 ( 0 )રૂ. 6,310 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment