સોનામાં થયુ મોંઘુ, ચાંદીમાં ભાવરે ઉછાળો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,066 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,528 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,660 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,06,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વઘારો, જાણો આજના 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,617 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,936 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,170 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,61,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનામાં 4,200 રૂપીયાનો રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજે 22/24 કેરટના રેટ શુ રહયા?

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

Gold and silver price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,963 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,704 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,630 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર (silver price) જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,96,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

Gold and silver price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (15/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,066રૂ. 6,065રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 48,528રૂ. 48,520રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 60,660રૂ. 60,650રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 6,06,600રૂ. 6,06,500રૂ. 100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (15/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,617રૂ. 6,616રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 52,936રૂ. 52,928રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 66,170રૂ. 66,160રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 6,61,700રૂ. 6,61,600રૂ. 100

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (15/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,963રૂ. 4,962રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 39,704રૂ. 39,696રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 49,630રૂ. 49,620રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 4,96,300રૂ. 4,96,200રૂ. 100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 15, 2024રૂ. 6,066 ( 1 )રૂ. 6,617 ( 1 )
Mar 14, 2024રૂ. 6,065 ( 25 )રૂ. 6,616 ( 27 )
Mar 13, 2024રૂ. 6,040 ( -39 )રૂ. 6,589 ( -42 )
Mar 12, 2024રૂ. 6,079 ( -1 )રૂ. 6,631 ( -1 )
Mar 11, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 10, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 9, 2024રૂ. 6,080 ( 50 )રૂ. 6,632 ( 54 )
Mar 8, 2024રૂ. 6,030 ( 15 )રૂ. 6,578 ( 17 )
Mar 7, 2024રૂ. 6,015 ( 40 )રૂ. 6,561 ( 43 )
Mar 6, 2024રૂ. 5,975 ( 25 )રૂ. 6,518 ( 28 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
Gold and silver price


આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,066 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,528 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment