સોનામાં 4,200 રૂપીયાનો રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજે 22/24 કેરટના રેટ શુ રહયા?

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold price today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,040 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -39નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -312નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -390નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,04,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, સોનું ખરીદવાની આ છે સારી તક, જણો આજના રેટ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,589 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -42નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,712 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -336નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,890 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -420નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,58,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -4,200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : હજુ છે 22/24 કેરેેટ સોનું ખરીદવાની સારી તક, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold price today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,942 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -31નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,536 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -248નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો, જાણો આજના સોના ભાંદીના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,420 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -310નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,94,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold price today

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,040રૂ. 6,079રૂ. -39
8 ગ્રામરૂ. 48,320રૂ. 48,632રૂ. -312
10 ગ્રામરૂ. 60,400રૂ. 60,790રૂ. -390
100 ગ્રામરૂ. 6,04,000રૂ. 6,07,900રૂ. -3,900

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,589રૂ. 6,631રૂ. -42
8 ગ્રામરૂ. 52,712રૂ. 53,048રૂ. -336
10 ગ્રામરૂ. 65,890રૂ. 66,310રૂ. -420
100 ગ્રામરૂ. 6,58,900રૂ. 6,63,100રૂ. -4,200

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,942રૂ. 4,973રૂ. -31
8 ગ્રામરૂ. 39,536રૂ. 39,784રૂ. -248
10 ગ્રામરૂ. 49,420રૂ. 49,730રૂ. -310
100 ગ્રામરૂ. 4,94,200રૂ. 4,97,300રૂ. -3,100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 13, 2024રૂ. 6,040 ( -39 )રૂ. 6,589 ( -42 )
Mar 12, 2024રૂ. 6,079 ( -1 )રૂ. 6,631 ( -1 )
Mar 11, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 10, 2024રૂ. 6,080 ( 0 )રૂ. 6,632 ( 0 )
Mar 9, 2024રૂ. 6,080 ( 50 )રૂ. 6,632 ( 54 )
Mar 8, 2024રૂ. 6,030 ( 15 )રૂ. 6,578 ( 17 )
Mar 7, 2024રૂ. 6,015 ( 40 )રૂ. 6,561 ( 43 )
Mar 6, 2024રૂ. 5,975 ( 25 )રૂ. 6,518 ( 28 )
Mar 5, 2024રૂ. 5,950 ( 70 )રૂ. 6,490 ( 76 )
Mar 4, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
gold price today

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,040 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -39નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -312નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment