22/24 કેરેટ સોનામાં ભારે ઘટાડો, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ શુ રહયો?

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,340 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -25નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,720 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -250નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,34,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -2,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : રોકાણ કારોમાટે ગોલ્ડન ચાન્સ, રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,916 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -27નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,328 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -216નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 69,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -270નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,91,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -2,700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : એકા એક સોનાના ભાવ તળીયે, જાણો એક તોલાના ભાવ કેટલા ઘટયા?

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,187 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -21નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 41,496 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -168નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,870 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -210નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,18,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -2,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold price vadodara

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (02/04/2024) – gold price vadodara

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,340રૂ. 6,365રૂ. -25
8 ગ્રામરૂ. 50,720રૂ. 50,920રૂ. -200
10 ગ્રામરૂ. 63,400રૂ. 63,650રૂ. -250
100 ગ્રામરૂ. 6,34,000રૂ. 6,36,500રૂ. -2,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (02/04/2024) gold price vadodara

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,916રૂ. 6,943રૂ. -27
8 ગ્રામરૂ. 55,328રૂ. 55,544રૂ. -216
10 ગ્રામરૂ. 69,160રૂ. 69,430રૂ. -270
100 ગ્રામરૂ. 6,91,600રૂ. 6,94,300રૂ. -2,700

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (02/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,187રૂ. 5,208રૂ. -21
8 ગ્રામરૂ. 41,496રૂ. 41,664રૂ. -168
10 ગ્રામરૂ. 51,870રૂ. 52,080રૂ. -210
100 ગ્રામરૂ. 5,18,700રૂ. 5,20,800રૂ. -2,100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 2, 2024રૂ. 6,350 ( -25 )રૂ. 6,926 ( -27 )
Apr 1, 2024રૂ. 6,375 ( 85 )રૂ. 6,953 ( 93 )
Mar 31, 2024રૂ. 6,290 ( 0 )રૂ. 6,860 ( 0 )
Mar 30, 2024રૂ. 6,290 ( -25 )રૂ. 6,860 ( -28 )
Mar 29, 2024રૂ. 6,315 ( 130 )રૂ. 6,888 ( 142 )
Mar 28, 2024રૂ. 6,185 ( 35 )રૂ. 6,746 ( 38 )
Mar 27, 2024રૂ. 6,150 ( 20 )રૂ. 6,708 ( 22 )
Mar 26, 2024રૂ. 6,130 ( -10 )રૂ. 6,686 ( -11 )
Mar 25, 2024રૂ. 6,140 ( 0 )રૂ. 6,697 ( 0 )
Mar 24, 2024રૂ. 6,140 ( 0 )રૂ. 6,697 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,340 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -25નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,720 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment