1 તોલુ સોનામાં 8000નો ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનું એક જ મહિનામાં 8000 રૂપિયા ચડી ગયું?

Gold rate in Ahmedabad : 1 માર્ચ 2024ના રોજ IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો તે સમયે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 62,592 રૂપિયાના ભાવે જોવા મળ્યું. જ્યારે આજે 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ 71,064 રૂપિયા છે. આમ છેલ્લા 39 દિવસમાં સોનામાં 8,472 રૂપિયાનો બંપર વધારો થયો છે. શુદ્ધ ચાંદીનો ભાવ પણ તે સમયે પ્રતિ કિલો 69,977 રૂપિયા હતો જે હાલ 81,383 રૂપિયા થઈ ગયો છે. એટલે કે ચાંદીમાં પણ આ સમયગાળા દરમિયાન 11,406 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

gold new rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

Gold rate in Ahmedabad : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,580 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 1 તોલુ સોનાના ભાવ આસમાને, જાણો તમારા આજના શહેરના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,58,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

Gold rate in Ahmedabad : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,178 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 11નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,424 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 88નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 24 કરેટ સોનાએ 70,000ની સપાટી વટાવી, જાણો તમારા શહેરના લેટેસ્ટ ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,780 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 110નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,17,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,384 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 9નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,072 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 72નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,840 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 90નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,38,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

Gold rate in Ahmedabad

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (09/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,580રૂ. 6,570રૂ. 10
8 ગ્રામરૂ. 52,640રૂ. 52,560રૂ. 80
10 ગ્રામરૂ. 65,800રૂ. 65,700રૂ. 100
100 ગ્રામરૂ. 6,58,000રૂ. 6,57,000રૂ. 1,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (09/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,178રૂ. 7,167રૂ. 11
8 ગ્રામરૂ. 57,424રૂ. 57,336રૂ. 88
10 ગ્રામરૂ. 71,780રૂ. 71,670રૂ. 110
100 ગ્રામરૂ. 7,17,800રૂ. 7,16,700રૂ. 1,100

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (09/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,384રૂ. 5,375રૂ. 9
8 ગ્રામરૂ. 43,072રૂ. 43,000રૂ. 72
10 ગ્રામરૂ. 53,840રૂ. 53,750રૂ. 90
100 ગ્રામરૂ. 5,38,400રૂ. 5,37,500રૂ. 900

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 9, 2024રૂ. 6,590 ( 10 )રૂ. 7,188 ( 11 )
Apr 8, 2024રૂ. 6,580 ( 30 )રૂ. 7,177 ( 33 )
Apr 7, 2024રૂ. 6,550 ( 0 )રૂ. 7,144 ( 0 )
Apr 6, 2024રૂ. 6,550 ( 120 )રૂ. 7,144 ( 131 )
Apr 5, 2024રૂ. 6,430 ( -45 )રૂ. 7,013 ( -49 )
Apr 4, 2024રૂ. 6,475 ( 50 )રૂ. 7,062 ( 60 )
Apr 3, 2024રૂ. 6,425 ( 75 )રૂ. 7,002 ( 76 )
Apr 2, 2024રૂ. 6,350 ( -25 )રૂ. 6,926 ( -27 )
Apr 1, 2024રૂ. 6,375 ( 85 )રૂ. 6,953 ( 93 )
Mar 31, 2024રૂ. 6,290 ( 0 )રૂ. 6,860 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
અમદાવાદમાં સોનાનો દર

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,178 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 11નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,424 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 88નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,780 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 110નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment