1 તોલુ સોનાના ભાવ આસમાને, જાણો તમારા આજના શહેરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,570 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 30નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,560 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 240નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,57,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 3,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં ભારે ઘટાડો, જાણો આજના લેટેસ્ટ ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,167 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 33નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,336 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 264નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 1 તોલુ સોનાના ભાવે રેકોર્ડ તોડયો, જાણો આજના લેટેસ્ટ ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,670 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 330નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,16,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 3,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,375 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 24નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 192નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,750 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 240નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,37,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 2,400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,570રૂ. 6,540રૂ. 30
8 ગ્રામરૂ. 52,560રૂ. 52,320રૂ. 240
10 ગ્રામરૂ. 65,700રૂ. 65,400રૂ. 300
100 ગ્રામરૂ. 6,57,000રૂ. 6,54,000રૂ. 3,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,167રૂ. 7,134રૂ. 33
8 ગ્રામરૂ. 57,336રૂ. 57,072રૂ. 264
10 ગ્રામરૂ. 71,670રૂ. 71,340રૂ. 330
100 ગ્રામરૂ. 7,16,700રૂ. 7,13,400રૂ. 3,300

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,375રૂ. 5,351રૂ. 24
8 ગ્રામરૂ. 43,000રૂ. 42,808રૂ. 192
10 ગ્રામરૂ. 53,750રૂ. 53,510રૂ. 240
100 ગ્રામરૂ. 5,37,500રૂ. 5,35,100રૂ. 2,400

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 8, 2024રૂ. 6,580 ( 30 )રૂ. 7,177 ( 33 )
Apr 7, 2024રૂ. 6,550 ( 0 )રૂ. 7,144 ( 0 )
Apr 6, 2024રૂ. 6,550 ( 120 )રૂ. 7,144 ( 131 )
Apr 5, 2024રૂ. 6,430 ( -45 )રૂ. 7,013 ( -49 )
Apr 4, 2024રૂ. 6,475 ( 50 )રૂ. 7,062 ( 60 )
Apr 3, 2024રૂ. 6,425 ( 75 )રૂ. 7,002 ( 76 )
Apr 2, 2024રૂ. 6,350 ( -25 )રૂ. 6,926 ( -27 )
Apr 1, 2024રૂ. 6,375 ( 85 )રૂ. 6,953 ( 93 )
Mar 31, 2024રૂ. 6,290 ( 0 )રૂ. 6,860 ( 0 )
Mar 30, 2024રૂ. 6,290 ( -25 )રૂ. 6,860 ( -28 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,336 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 264નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment