1 તોલુ સોનાના ભાવે રેકોર્ડ તોડયો, જાણો આજના લેટેસ્ટ ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,465 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,720 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 64,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,46,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 5,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 24 કેરેટ સોનામાં રૂ.7,600ના ઉછાળા સાથે રેકોર્ડ તોડયો, જાણો આજના નવા ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,052 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 60નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 56,416 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 480નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 70,520 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,05,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 6,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં ભારે ઘટાડો, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ શુ રહયો?

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,289 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 40નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 42,312 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 320નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,890 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,28,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 4,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (04/04/2024) – today gold rate

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,465રૂ. 6,415રૂ. 50
8 ગ્રામરૂ. 51,720રૂ. 51,320રૂ. 400
10 ગ્રામરૂ. 64,650રૂ. 64,150રૂ. 500
100 ગ્રામરૂ. 6,46,500રૂ. 6,41,500રૂ. 5,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (04/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,052રૂ. 6,992રૂ. 60
8 ગ્રામરૂ. 56,416રૂ. 55,936રૂ. 480
10 ગ્રામરૂ. 70,520રૂ. 69,920રૂ. 600
100 ગ્રામરૂ. 7,05,200રૂ. 6,99,200રૂ. 6,000

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (04/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,289રૂ. 5,249રૂ. 40
8 ગ્રામરૂ. 42,312રૂ. 41,992રૂ. 320
10 ગ્રામરૂ. 52,890રૂ. 52,490રૂ. 400
100 ગ્રામરૂ. 5,28,900રૂ. 5,24,900રૂ. 4,000

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ) – today gold rate

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 4, 2024રૂ. 6,475 ( 50 )રૂ. 7,062 ( 60 )
Apr 3, 2024રૂ. 6,425 ( 75 )રૂ. 7,002 ( 76 )
Apr 2, 2024રૂ. 6,350 ( -25 )રૂ. 6,926 ( -27 )
Apr 1, 2024રૂ. 6,375 ( 85 )રૂ. 6,953 ( 93 )
Mar 31, 2024રૂ. 6,290 ( 0 )રૂ. 6,860 ( 0 )
Mar 30, 2024રૂ. 6,290 ( -25 )રૂ. 6,860 ( -28 )
Mar 29, 2024રૂ. 6,315 ( 130 )રૂ. 6,888 ( 142 )
Mar 28, 2024રૂ. 6,185 ( 35 )રૂ. 6,746 ( 38 )
Mar 27, 2024રૂ. 6,150 ( 20 )રૂ. 6,708 ( 22 )
Mar 26, 2024રૂ. 6,130 ( -10 )રૂ. 6,686 ( -11 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,052 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 60નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 56,416 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 480નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment