22/24 કેરેટ સોનામાં 7000 રુપીયાનો મોટો ઉછાળો, જાણો આજે શુ રહયા સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,950 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 70નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 560નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,95,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 7,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,490 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 76નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,920 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 608નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 64,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 760નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,49,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 7,600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : બાપ રે! એક જ દિવસમાં સોનાના ભાવમાં ભારે વઘારો, જાણો આજના સોનાના રેટ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,868 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 57નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 38,944 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 456નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,680 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 570નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,86,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 5,700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,950રૂ. 5,880રૂ. 70
8 ગ્રામરૂ. 47,600રૂ. 47,040રૂ. 560
10 ગ્રામરૂ. 59,500રૂ. 58,800રૂ. 700
100 ગ્રામરૂ. 5,95,000રૂ. 5,88,000રૂ. 7,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,490રૂ. 6,414રૂ. 76
8 ગ્રામરૂ. 51,920રૂ. 51,312રૂ. 608
10 ગ્રામરૂ. 64,900રૂ. 64,140રૂ. 760
100 ગ્રામરૂ. 6,49,000રૂ. 6,41,400રૂ. 7,600

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,868રૂ. 4,811રૂ. 57
8 ગ્રામરૂ. 38,944રૂ. 38,488રૂ. 456
10 ગ્રામરૂ. 48,680રૂ. 48,110રૂ. 570
100 ગ્રામરૂ. 4,86,800રૂ. 4,81,100રૂ. 5,700

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 5, 2024રૂ. 5,950 ( 70 )રૂ. 6,490 ( 76 )
Mar 4, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )
Mar 3, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )
Mar 2, 2024રૂ. 5,880 ( 85 )રૂ. 6,414 ( 93 )
Mar 1, 2024રૂ. 5,795 ( 31 )રૂ. 6,321 ( 33 )
Feb 29, 2024રૂ. 5,764 ( 0 )રૂ. 6,288 ( 0 )
Feb 28, 2024રૂ. 5,764 ( -1 )રૂ. 6,288 ( -1 )
Feb 27, 2024રૂ. 5,765 ( 0 )રૂ. 6,289 ( 0 )
Feb 26, 2024રૂ. 5,765 ( -10 )રૂ. 6,289 ( -11 )
Feb 25, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજના સોના ચાંંદીના ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,950 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 70નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 560નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment