બાપ રે! એક જ દિવસમાં સોનાના ભાવમાં ભારે વઘારો, જાણો આજના સોનાના રેટ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,880 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 85નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,040 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 680નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 850નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,88,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં ભારે ઘટાડો, જાણો તમારા શહેેેેરના સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,414 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 93નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,312 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 744નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 64,140 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 930નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,41,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 9,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : કપાસના ભાવ 2024ની ઐતિહાસિક સપાટીએ, રૂ.1864 રેકૉર્ડ બ્રેક ભાવ, હજી કેટલા ભાવ વધશે?

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,811 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 70નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 38,488 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 560નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,110 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,81,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 7,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,880રૂ. 5,795રૂ. 85
8 ગ્રામરૂ. 47,040રૂ. 46,360રૂ. 680
10 ગ્રામરૂ. 58,800રૂ. 57,950રૂ. 850
100 ગ્રામરૂ. 5,88,000રૂ. 5,79,500રૂ. 8,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,414રૂ. 6,321રૂ. 93
8 ગ્રામરૂ. 51,312રૂ. 50,568રૂ. 744
10 ગ્રામરૂ. 64,140રૂ. 63,210રૂ. 930
100 ગ્રામરૂ. 6,41,400રૂ. 6,32,100રૂ. 9,300

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,811રૂ. 4,741રૂ. 70
8 ગ્રામરૂ. 38,488રૂ. 37,928રૂ. 560
10 ગ્રામરૂ. 48,110રૂ. 47,410રૂ. 700
100 ગ્રામરૂ. 4,81,100રૂ. 4,74,100રૂ. 7,000

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 2, 2024રૂ. 5,880 ( 85 )રૂ. 6,414 ( 93 )
Mar 1, 2024રૂ. 5,795 ( 31 )રૂ. 6,321 ( 33 )
Feb 29, 2024રૂ. 5,764 ( 0 )રૂ. 6,288 ( 0 )
Feb 28, 2024રૂ. 5,764 ( -1 )રૂ. 6,288 ( -1 )
Feb 27, 2024રૂ. 5,765 ( 0 )રૂ. 6,289 ( 0 )
Feb 26, 2024રૂ. 5,765 ( -10 )રૂ. 6,289 ( -11 )
Feb 25, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Feb 24, 2024રૂ. 5,775 ( 20 )રૂ. 6,300 ( 22 )
Feb 23, 2024રૂ. 5,755 ( 0 )રૂ. 6,278 ( 0 )
Feb 22, 2024રૂ. 5,755 ( -10 )રૂ. 6,278 ( -11 )

ઉપર જણાવેલ સોનાના ભાવ અમદાવાદના છે.

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
સોનાના ભાવમાં ભારે વઘારો


આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,880 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 85નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,040 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 680નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 850નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,414 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 93નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,312 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 744નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 64,140 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 930નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment