સોનામાં હજી કેટલો વઘારો થશે? જાણો આજે શુ રહયા સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,765 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,120 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,76,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે સોનું ખરીદવાની સારી તક, 3800નો ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,289 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,312 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 62,890 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,28,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,717 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,736 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,170 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,71,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,765રૂ. 5,765રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 46,120રૂ. 46,120રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 57,650રૂ. 57,650રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 5,76,500રૂ. 5,76,500રૂ. 0

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,289રૂ. 6,289રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 50,312રૂ. 50,312રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 62,890રૂ. 62,890રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,28,900રૂ. 6,28,900રૂ. 0

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,717રૂ. 4,717રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 37,736રૂ. 37,736રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 47,170રૂ. 47,170રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 4,71,700રૂ. 4,71,700રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Feb 27, 2024રૂ. 5,765 ( 0 )રૂ. 6,289 ( 0 )
Feb 26, 2024રૂ. 5,765 ( -10 )રૂ. 6,289 ( -11 )
Feb 25, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Feb 24, 2024રૂ. 5,775 ( 20 )રૂ. 6,300 ( 22 )
Feb 23, 2024રૂ. 5,755 ( 0 )રૂ. 6,278 ( 0 )
Feb 22, 2024રૂ. 5,755 ( -10 )રૂ. 6,278 ( -11 )
Feb 21, 2024રૂ. 5,765 ( 25 )રૂ. 6,289 ( 28 )
Feb 20, 2024રૂ. 5,740 ( -10 )રૂ. 6,261 ( -11 )
Feb 19, 2024રૂ. 5,750 ( 25 )રૂ. 6,272 ( 27 )
Feb 18, 2024રૂ. 5,725 ( 0 )રૂ. 6,245 ( 0 )

કપાસમાં ભાવ વધવાનાં સંજોગો છે, ખેડૂતો થોભો અને રાહ જુવો…

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,765 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,120 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,76,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment