રોકાણ કારોમાટે ગોલ્ડન ચાન્સ, રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold latest price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,365 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 85નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,920 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 680નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 850નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,36,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચોં : એકા એક સોનાના ભાવ તળીયે, જાણો એક તોલાના ભાવ કેટલા ઘટયા?

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold latest price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,943 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 93નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,544 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 744નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 69,430 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 930નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,94,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 9,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચોં : બે દિવસમાં સોનામાં રૂ.5000 નો ઉછાળો, જાણો આજના નવા ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold latest price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,208 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 70નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 41,664 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 560નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,080 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,20,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 7,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold latest price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (01/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,365રૂ. 6,280રૂ. 85
8 ગ્રામરૂ. 50,920રૂ. 50,240રૂ. 680
10 ગ્રામરૂ. 63,650રૂ. 62,800રૂ. 850
100 ગ્રામરૂ. 6,36,500રૂ. 6,28,000રૂ. 8,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (01/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,943રૂ. 6,850રૂ. 93
8 ગ્રામરૂ. 55,544રૂ. 54,800રૂ. 744
10 ગ્રામરૂ. 69,430રૂ. 68,500રૂ. 930
100 ગ્રામરૂ. 6,94,300રૂ. 6,85,000રૂ. 9,300

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (01/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,208રૂ. 5,138રૂ. 70
8 ગ્રામરૂ. 41,664રૂ. 41,104રૂ. 560
10 ગ્રામરૂ. 52,080રૂ. 51,380રૂ. 700
100 ગ્રામરૂ. 5,20,800રૂ. 5,13,800રૂ. 7,000

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 1, 2024રૂ. 6,375 ( 85 )રૂ. 6,953 ( 93 )
Mar 31, 2024રૂ. 6,290 ( 0 )રૂ. 6,860 ( 0 )
Mar 30, 2024રૂ. 6,290 ( -25 )રૂ. 6,860 ( -28 )
Mar 29, 2024રૂ. 6,315 ( 130 )રૂ. 6,888 ( 142 )
Mar 28, 2024રૂ. 6,185 ( 35 )રૂ. 6,746 ( 38 )
Mar 27, 2024રૂ. 6,150 ( 20 )રૂ. 6,708 ( 22 )
Mar 26, 2024રૂ. 6,130 ( -10 )રૂ. 6,686 ( -11 )
Mar 25, 2024રૂ. 6,140 ( 0 )રૂ. 6,697 ( 0 )
Mar 24, 2024રૂ. 6,140 ( 0 )રૂ. 6,697 ( 0 )
Mar 23, 2024રૂ. 6,140 ( -10 )રૂ. 6,697 ( -11 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
સોનાનો ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,943 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 93નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,544 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 744નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment