સોનાના ભાવ આસમાને પહોચ્યા, જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,764 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,112 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,76,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

22 કેરેટ સોનું ખરીદવાની સારી તક, જાણો આજે સોનાનો શું ભાવ રહયો

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,288 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,304 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 62,880 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,28,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનામાં હજી કેટલો વઘારો થશે? જાણો આજે શુ રહયા સોનાના ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,716 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,728 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોના(gold)નો ભાવ રૂ. 4,71,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,764રૂ. 5,764રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 46,112રૂ. 46,112રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 57,640રૂ. 57,640રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 5,76,400રૂ. 5,76,400રૂ. 0

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,288રૂ. 6,288રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 50,304રૂ. 50,304રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 62,880રૂ. 62,880રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,28,800રૂ. 6,28,800રૂ. 0

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,716રૂ. 4,716રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 37,728રૂ. 37,728રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 47,160રૂ. 47,160રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 4,71,600રૂ. 4,71,600રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Feb 29, 2024રૂ. 5,764 ( 0 )રૂ. 6,288 ( 0 )
Feb 28, 2024રૂ. 5,764 ( -1 )રૂ. 6,288 ( -1 )
Feb 27, 2024રૂ. 5,765 ( 0 )રૂ. 6,289 ( 0 )
Feb 26, 2024રૂ. 5,765 ( -10 )રૂ. 6,289 ( -11 )
Feb 25, 2024રૂ. 5,775 ( 0 )રૂ. 6,300 ( 0 )
Feb 24, 2024રૂ. 5,775 ( 20 )રૂ. 6,300 ( 22 )
Feb 23, 2024રૂ. 5,755 ( 0 )રૂ. 6,278 ( 0 )
Feb 22, 2024રૂ. 5,755 ( -10 )રૂ. 6,278 ( -11 )
Feb 21, 2024રૂ. 5,765 ( 25 )રૂ. 6,289 ( 28 )
Feb 20, 2024રૂ. 5,740 ( -10 )રૂ. 6,261 ( -11 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment