આજે સોનું ખરીદવાની સારી તક, આજે ભાવમાં ભારે ઘટાડો, જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today chotila : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,794 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 46,352 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,940 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,79,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવમાં ભારે આગ, ખરીદતા પહેલા જાણો આજના 22 અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 50,560 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 63,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,32,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today chotila : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,740 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 37,920 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 47,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,74,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate today chotila

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,794રૂ. 5,795રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 46,352રૂ. 46,360રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 57,940રૂ. 57,950રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 5,79,400રૂ. 5,79,500રૂ. -100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,320રૂ. 6,321રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 50,560રૂ. 50,568રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 63,200રૂ. 63,210રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 6,32,000રૂ. 6,32,100રૂ. -100

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,740રૂ. 4,741રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 37,920રૂ. 37,928રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 47,400રૂ. 47,410રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 4,74,000રૂ. 4,74,100રૂ. -100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Feb 10, 2024રૂ. 5,794 ( -1 )રૂ. 6,320 ( -1 )
Feb 9, 2024રૂ. 5,795 ( -10 )રૂ. 6,321 ( -7 )
Feb 8, 2024રૂ. 5,805 ( 0 )રૂ. 6,328 ( -5 )
Feb 7, 2024રૂ. 5,805 ( 25 )રૂ. 6,333 ( 28 )
Feb 6, 2024રૂ. 5,780 ( -20 )રૂ. 6,305 ( -22 )
Feb 5, 2024રૂ. 5,800 ( -15 )રૂ. 6,327 ( -16 )
Feb 4, 2024રૂ. 5,815 ( 0 )રૂ. 6,343 ( 0 )
Feb 3, 2024રૂ. 5,815 ( -20 )રૂ. 6,343 ( -22 )
Feb 2, 2024રૂ. 5,835 ( 15 )રૂ. 6,365 ( 16 )
Feb 1, 2024રૂ. 5,820 ( 15 )રૂ. 6,349 ( 17 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment