માહાશિવરાત્રી પર સોનામાં લાગી ભારે આગ, જાણો અજાના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ – today gold rate

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,030 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 15નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,240 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 120નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

whatsapp

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 60,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 150નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,03,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનું ખરીદવાની ખાસ તક, માહાશિવરાત્રી પહેલા સોના અને ચાંદીમાં મોટો ફેરફાર, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,578 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 17નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,624 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 136નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,780 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 170નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,57,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : પોસ્ટ ઓફિસની આ 5 બચત યોજનાઓમાં બમ્પર વળતર, જાણો સંપુર્ણ માહીતી

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,934 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 13નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 39,472 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 104નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 49,340 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 130નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,93,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,030રૂ. 6,015રૂ. 15
8 ગ્રામરૂ. 48,240રૂ. 48,120રૂ. 120
10 ગ્રામરૂ. 60,300રૂ. 60,150રૂ. 150
100 ગ્રામરૂ. 6,03,000રૂ. 6,01,500રૂ. 1,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,578રૂ. 6,561રૂ. 17
8 ગ્રામરૂ. 52,624રૂ. 52,488રૂ. 136
10 ગ્રામરૂ. 65,780રૂ. 65,610રૂ. 170
100 ગ્રામરૂ. 6,57,800રૂ. 6,56,100રૂ. 1,700

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 4,934રૂ. 4,921રૂ. 13
8 ગ્રામરૂ. 39,472રૂ. 39,368રૂ. 104
10 ગ્રામરૂ. 49,340રૂ. 49,210રૂ. 130
100 ગ્રામરૂ. 4,93,400રૂ. 4,92,100રૂ. 1,300

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Mar 8, 2024રૂ. 6,030 ( 15 )રૂ. 6,578 ( 17 )
Mar 7, 2024રૂ. 6,015 ( 40 )રૂ. 6,561 ( 43 )
Mar 6, 2024રૂ. 5,975 ( 25 )રૂ. 6,518 ( 28 )
Mar 5, 2024રૂ. 5,950 ( 70 )રૂ. 6,490 ( 76 )
Mar 4, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )
Mar 3, 2024રૂ. 5,880 ( 0 )રૂ. 6,414 ( 0 )
Mar 2, 2024રૂ. 5,880 ( 85 )રૂ. 6,414 ( 93 )
Mar 1, 2024રૂ. 5,795 ( 31 )રૂ. 6,321 ( 33 )
Feb 29, 2024રૂ. 5,764 ( 0 )રૂ. 6,288 ( 0 )
Feb 28, 2024રૂ. 5,764 ( -1 )રૂ. 6,288 ( -1 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,030 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 15નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 48,240 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 120નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment