22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી ઉછાળો, જાણો તમારા શહેરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate :1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,665 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 45નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 360નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,650 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 450નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,66,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 4,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોના ચાંદીમાં ભારે ઉથલ પાથલ, જાણો આજના નવા રેટ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,270 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 49નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 392નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 490નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,27,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 4,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે 24 કેરેટ સોનામાંં રૂ.5500નો મોટો ઘટાડો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

gold rate : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 82.90 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 663.20 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 829 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,290 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 82,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold rate

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (25/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,665રૂ. 6,620રૂ. 45
8 ગ્રામરૂ. 53,320રૂ. 52,960રૂ. 360
10 ગ્રામરૂ. 66,650રૂ. 66,200રૂ. 450
100 ગ્રામરૂ. 6,66,500રૂ. 6,62,000રૂ. 4,500

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (25/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,270રૂ. 7,221રૂ. 49
8 ગ્રામરૂ. 58,160રૂ. 57,768રૂ. 392
10 ગ્રામરૂ. 72,700રૂ. 72,210રૂ. 490
100 ગ્રામરૂ. 7,27,000રૂ. 7,22,100રૂ. 4,900

આજે ચાંદીના ભાવ (25/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 82.90રૂ. 83રૂ. -0.10
8 ગ્રામરૂ. 663.20રૂ. 664રૂ. -0.80
10 ગ્રામરૂ. 829રૂ. 830રૂ. -1
100 ગ્રામરૂ. 8,290રૂ. 8,300રૂ. -10

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 24, 2024રૂ. 6,665 ( 45 )રૂ. 7,270 ( 49 )
Apr 23, 2024રૂ. 6,620 ( -140 )રૂ. 7,221 ( -153 )
Apr 22, 2024રૂ. 6,760 ( -51 )રૂ. 7,374 ( -55 )
Apr 21, 2024રૂ. 6,811 ( 0 )રૂ. 7,429 ( 0 )
Apr 20, 2024રૂ. 6,811 ( -9 )રૂ. 7,429 ( -10 )
Apr 19, 2024રૂ. 6,820 ( 50 )રૂ. 7,439 ( 54 )
Apr 18, 2024રૂ. 6,770 ( -31 )રૂ. 7,385 ( -33 )
Apr 17, 2024રૂ. 6,801 ( 1 )રૂ. 7,418 ( 0 )
Apr 16, 2024રૂ. 6,800 ( 90 )રૂ. 7,418 ( 98 )
Apr 15, 2024રૂ. 6,710 ( 55 )રૂ. 7,320 ( 60 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે ચાંદીના ભાવ

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,290 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment